Aicinājums mediju pārstāvjiem akreditēties darbam Saeimā 2020.gadā

(09.12.2019.)

Saeimas Sabiedrisko attiecību birojs aicina plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus akreditēties darbam Saeimā 2020.gadā.

Pastāvīgo akreditāciju piešķir tiem mediju pārstāvjiem, kuru ikdienas darbs saistīts ar Saeimas darba un likumdošanas atspoguļošanu.

Lai pieteiktos pastāvīgajai akreditācijai darbam Saeimā 2020.gadā, aicinām līdz šī gada 27.decembrim iesniegt šādus dokumentus:


Mediju pārstāvjiem, kuri akreditējas pirmo reizi:

1)       plašsaziņas līdzekļa vadītāja rakstisks iesniegums, kurā norādīti akreditējamie pārstāvji un pamatota akreditācijas nepieciešamība. Iesniegums adresējams Saeimas Sabiedrisko attiecību biroja vadītājam Jurim Vīgulim;

2)      aizpildīta un parakstīta Latvijas plašsaziņas līdzekļa pārstāvja akreditācijas anketa;

3)      akreditējamā pārstāvja digitāla fotogrāfija – portrets (malu attiecība 3:4, formāts .jpg, izšķirtspēja vismaz 300 DPI, datnes nosaukums vards_uzvards.jpg).


Mediju pārstāvjiem, kuri akreditējas atkārtoti:

1)       plašsaziņas līdzekļa vadītāja rakstisks iesniegums, kurā norādīti akreditējamie pārstāvji un pamatota akreditācijas nepieciešamība. Iesniegums adresējams Saeimas Sabiedrisko attiecību biroja vadītājam Jurim Vīgulim;

2)       aizpildīta un parakstīta Latvijas plašsaziņas līdzekļa pārstāvja akreditācijas anketa. Anketu var neiesniegt, ja iepriekš tajā sniegtie dati nav mainījušies. Šādā gadījumā iesniegumā jāapliecina, ka iepriekšējā anketā minētā informācija nav mainījusies un joprojām ir aktuāla;

3)       akreditējamā pārstāvja digitāla fotogrāfija – portrets –, ja iepriekšējā fotogrāfija ir novecojusi.

Dokumentus var iesniegt:

  • personīgi Sabiedrisko attiecību birojā (114.telpā Jēkaba ielā 16, Rīgā);
  • nosūtot pa pastu – Saeimas Sabiedrisko attiecību birojam Jēkaba ielā 11, Rīgā, LV-1811;
  • nosūtot ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu saeima@saeima.lv. Ja iesniedzamas akreditācijas anketas, tās, pašrocīgi parakstītas, jāiesniedz atsevišķi.

Par 2020.gada akreditācijas karšu saņemšanas kārtību akreditētās personas tiks informētas atsevišķi.

Atgādinām, ka plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem ir iespēja iegūt arī vienreizējo akreditāciju (uz vienu dienu), kā arī termiņa akreditāciju (uz laiku līdz trim mēnešiem).

Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus darbam Saeimā akreditē saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.870 “Kārtība, kādā tiek akreditēti masu informācijas līdzekļu žurnālisti un citi pārstāvji akreditētājinstitūcijā”.

Plašāka informācija par akreditāciju Saeimas Sabiedrisko attiecību biroja Preses dienestā, zvanot 67087281 vai pa e-pastu prese@saeima.lv.

 

Saeimas Sabiedrisko attiecību birojs

Svētdien, 27.septembrī