Japānā strādājošiem Latvijas uzņēmumiem nodrošinās stabilu nodokļu maksāšanas režīmu

(22.03.2017.)

Japānā strādājošajiem Latvijas uzņēmumiem turpmāk būs nodrošināts stabils nodokļu maksāšanas režīms, kuru neietekmēs Japānas nodokļu normatīvo aktu grozījumi. To paredz Saeimas Ārlietu komisijas trešdien, 22.septembrī, konceptuāli atbalstītais likumprojekts, ar kuru plānots ratificēt Latvijas un Japānas konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas attiecībā uz ienākuma nodokļiem, ļaunprātīgas izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu un tās protokolu.

Konvencija paredz stabilu nodokļu maksāšanas režīmu attiecībā uz dividendēm, procentiem un autoratlīdzībām. Izcelsmes valstī dividendes un procentu ienākumi tiks atbrīvoti no nodokļa uzlikšanas, ja to patiesais labuma guvējs ir otras līgumslēdzējas valsts rezidents, kas nav fiziska persona. Savukārt autoratlīdzības ienākums, ja tā patiesais labuma guvējs ir otras līgumslēdzējas valsts rezidents, arī fiziskās personas gadījumā tiks atbrīvots no nodokļa uzlikšanas.

Tāpat konvencijā paredzēti nosacījumi, kas novērš ļaunprātīgu izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu nemaksāšanas, kā arī ietver normu, kas paredz strīdu risināšanas kārtību, tostarp to izskatīšanas laiku.

Tāpat konvencija radīs likumīgu pamatu Latvijas un Japānas kompetento iestāžu tiešai sadarbībai, paredzot savstarpēju jauniem OECD standartiem atbilstošu informācijas apmaiņu.


Saeimas Preses dienests

Pirmdien, 27.martā