Juridiskā komisija atbalsta Jāņa Neimaņa un Artūra Kuča kandidatūras Satversmes tiesas tiesneša amatam

(21.12.2016.)

Saeimas Juridiskā komisija trešdien, 21.decembrī, atbalstīja Jāņa Neimaņa un Artūra Kuča kandidatūras vakantajiem Satversmes tiesas tiesneša amatiem un nolēma attiecīgus lēmuma projektus virzīt izskatīšanai Saeimas 22.decembra sēde. 

J.Neimanis un A.Kučs Satversmes tiesā nomainīs tiesnešus Uldi Ķini un Kasparu Balodi, kuriem izbeidzas pilnvaru termiņš. 

J.Neimanis patlaban ir Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesnesis, asociētais profesors Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē. Viņš ir arī Tiesnešu disciplinārkolēģijas loceklis. J.Neimani apstiprināšanai šajā amatā izraudzījās Augstākās tiesas plēnums. 

Savukārt A.Kučs ir Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Starptautisko un Eiropas tiesību katedras vadītājs un asociētais profesors. Viņš strādā arī kā tiesībsarga padomnieks un Eiropas Cilvēktiesību tiesas ad hoc tiesnesis, izskatot nolēmumus lietās, kur no Latvijas ievēlētais pastāvīgais tiesnesis nevar piedalīties. A.Kuču darbam Satversmes tiesā izvirzījis Ministru kabinets. 

Satversmes tiesā ir septiņi tiesneši, un saskaņā ar Satversmes tiesas likumu tiesnešus amatā apstiprina Saeima. Trīs Satversmes tiesas tiesnešus apstiprina pēc ne mazāk kā desmit Saeimas deputātu priekšlikuma, divus - pēc Ministru kabineta priekšlikuma un vēl divus - pēc Augstākās tiesas plēnuma priekšlikuma.   

Satversmes tiesas tiesnešus Saeima apstiprina ar ne mazāk kā 51 Saeimas locekļa balsu vairākumu. 

Satversmes tiesas tiesneša pilnvaru termiņš ir desmit gadi.

 

Saeimas Preses dienests

Piektdien, 24.martā
09:00  Eiropas lietu komisijas sēde