Saeimas priekšsēdētājas Ināras Mūrnieces apsveikums 9.Vispasaules romu kongresa delegātiem

(17.08.2015.)

Sveicu visus 9. Vispasaules romu kongresa delegātus!

Latvijā romi ieceļoja XVI gadsimtā un ir viena no senākajām mazākumtautībām mūsu zemē. Visus šos gadsimtus latviešu un romu tautas gadsimtu gaitā ir gan cietušas no vēstures tirānu rokām, gan piedzīvojuši cerību un  izaugsmes laiku. Augstu novērtēju un priecājos, ka romi jūtas piederīgi Latvijai: vairāk nekā 90 procenti romu ir ar Latvijas pilsonību un tikpat daudzi arī lieliski pārzina latviešu valodu. Diemžēl pēdējā gadu desmitā ekonomisku un citu apsvērumu dēļ daudzi gan romi, gan arī latvieši devušies strādāt uz citām valstīm. Tā ir visu mūsu kopīgā sāpe, bet mūs vieno arī cerība, ka spēsim uzlabot apstākļus, lai cilvēki vēlētos atgriezties. Tas ir mūsu visu, kuri par savu dzimto zemi un savu valsti uzskata Latviju, kopīgais uzdevums un vēlme.

Ir tik saprotami un dabiski, ka līdztekus Vispasaules romu kongresam notiek arī Starptautiskais romu kultūras festivāls.  Viena no lielākajām latviešu tautas bagātībām ir Latvju dainas, kurās starp citu 340 reizes tiek minēta arī romu tautība, kas apliecina, cik senas saites mūs vienos. Vienā no populārākajām latviešu tautas dziesmām teikts :"...liku bēdu zem akmeņa, pāri gāju dziedādams". Dziesmas, ko mēs dziedam, var būt skumjas, priekpilnas, iedvesmojošas - atkarībā no mūsu mirkļa izjūtām un apstākļiem. Dziesmas ir stiprinājušas mūsu tautu garu. Tas mums ir kopīgs, un romu kultūra ir neatņemama Latvijas kultūras sastāvdaļa.

Visiem romu kongresa delegātiem un kultūras festivāla dalībniekiem vēlus darbīgas, neaizmirstamas un radošas šīs dienas!

Piektdien, 20.maijā
09:00  Eiropas lietu komisijas sēde