Demogrāfijas lietu apakškomisijas deputāti pauž atbalstu koncepcijai par ārpusģimenes aprūpes pilnveidošanu

(17.02.2015.)

Saeimas Demogrāfijas lietu apakškomisijas deputāti otrdien, 17.februārī, vērtējot Labklājības ministrijas izstrādāto Koncepciju par adopcijas un ārpusģimenes aprūpes sistēmu pilnveidošanu, pauda atbalstu tajā nospraustajiem mērķiem un rīcības virzieniem, kā arī norādīja uz iespējamiem uzlabojumiem.

„Vēlamies, lai bez vecāku aprūpes palikušie bērni augtu ģimenē vai tai pietuvinātā vidē Latvijā,” uzsver Saeimas Demogrāfijas lietu apakškomisijas priekšsēdētājs Imants Parādnieks, piebilstot, ka šīs vērtības ir atspoguļots sagatavotajā koncepcijā un tam atbalstu pauda visi apakškomisijas deputāti.

Svarīgākais un visātrāk īstenojamais punkts ir pabalsta bērna uzturam aizbildnībā palielināšana, jo tas nav mainīts pēdējo divdesmit gadu laikā, akcentē I.Parādnieks, piebilstot, ka pragmatiskāk būtu pabalsta lielumu sasaistīt ar minimālo algu.

Ir svarīgi saglabāt valsts maksāto atlīdzību aizbildņiem un audžuģimeņu vecākiem par vecāku pienākumu pildīšanu, piesaistot atlīdzības lielumu minimālās algas likmei, kā arī paredzot piemaksas par bērnu ar īpašām vajadzībām aprūpi, komisijas sēdē norādīja I.Parādnieks. Būtiski arī veikt sociālās apdrošināšanas iemaksas par atlīdzībām, jo tas ir valsts uzdots darbs, ko veic audžuvecāki un aizbildņi.

Diskusijas apakškomisijas sēdē izgaismoja jautājumu par atbalstu bērniem pēc pilngadības sasniegšanas, kas nav aplūkots sagatavotajā koncepcijā. Lielākoties bērni pēc pilngadības sasniegšanas vēl turpina dzīvot ģimenēs un saņemt vecāku atbalstu, lai varētu mācīties un pakāpeniski uzsākt patstāvīgu dzīvi, bet aizbildņu un audžuģimeņu gadījumā jau 18.dzimšanas dienā bērns var pazaudēt saikni un aizbildņu atbalstu, nepilnības izklāsta demogrāfijas lietu apakškomisijas priekšsēdētājs, aicinot valdību risināt arī šo jautājumu. 

Apakškomisijas sēdē izvērtās diskusija par potenciālo aizbildņu loka sašaurināšanu, kur deputāti nepiekrita koncepcijā minētajai nepieciešamībai sašaurināt personu loku, kas var kļūt par aizbildņiem, norādīja I.Parādnieks.


Saeimas Preses dienests

Svētdien, 7.augustā