Veicinās otrā pensiju līmeņa līdzekļu ieguldīšanu Latvijas tautsaimniecībā

(03.04.2014.)

Saeima ceturtdien, 3.aprīlī, galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus Valsts fondēto pensiju likumā, kas paredz pasākumus valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu veicināšanai mūsu valsts tautsaimniecībā.

 Lai veicinātu otrā līmeņa pensiju fondu investīcijas Latvijā, grozījumi paredz palielināt īpatsvaru ieguldījumiem vienā fondā. Turpmāk ieguldījumi vienā ieguldījumu fondā līdzšinējo piecu procentu vietā nedrīkstēs pārsniegt 10 procentus no ieguldījumu plāna aktīviem un 30 procentus no šī fonda neto aktīviem līdzšinējo 10 procentu vietā.

 Palielinot ieguldījumu limitu, tiks dota lielāka iespēja Latvijā izveidot uz vietējo ieguldījumu plānu līdzekļiem balstītu alternatīvo ieguldījumu fondus, piemēram, meža un lauksaimniecības zemju, energoefektivitātes vai citās Latvijas tautsaimniecībai svarīgās jomās, vienlaikus radot labu potenciālu sasniegt adekvātu ienesīgumu – tādu, kas sniedz atbilstošu atdevi ieguldījumu plānu dalībniekiem, iepriekš norādīja likumprojekta autori.

Likuma grozījumi arī paredz no pieciem līdz 10 procentiem no ieguldījumu plāna aktīviem palielināt limitu visu ieguldījumu riska kapitālā, savukārt viena ieguldījuma kopsumma riska kapitāla tirgū paliks līdzšinējā apmērā – pieci procenti no ieguldījumu plāna aktīviem.

Līdzekļu pārvaldītāju komisijas naudu par shēmas administrēšanu paredzēts piesaistīt ieguldījumu plānu rezultātiem, tādējādi tiks samērotas fondēto pensiju shēmas dalībnieku un līdzekļu pārvaldītāju intereses.

Lai nodrošinātu valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieku interešu aizsardzību, paredzēti vairāki riska mazināšanas pasākumi. Līdzekļu pārvaldītājam informācija plāna dalībniekiem būs jāsagatavo vienkāršā un saprotamā valodā, kā arī paredzēts pienākums pārvaldītājam atlīdzināt dalībniekiem radītos zaudējumus, ja pārvaldītājs pārkāpis ieguldījumu noteikumus. 

Tāpat paredzēts pienākums pārvaldītājam atpirkt ieguldījumu plāna ieguldījumus par to patieso vērtību, ja šie aktīvi jāpārdod, lai novērstu ierobežojumu pārkāpumu vai nodrošinātu naudas plūsmu.

Lai varētu realizēt visus pasākumus riska mazināšanai, grozījumi paredz palielināt pārvaldītāja kapitāla prasības, kā arī precizē līdzekļu pārvaldītāja reģistrācijas kārtību.

 

Saeimas Preses dienests

 

 

Piektdien, 30.oktobrī
09:00  Eiropas lietu komisijas sēde
10:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde (turpinājums)
10:00  Eiropas lietu komisijas sēde