Vekseli varēs izdot arī elektroniski

(09.05.2013.)

Saeima ceturtdien, 9.maijā, galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus Vekseļu likumā, nosakot, ka vekseļa devējs vekseli turpmāk varēs izdot ne tikai papīra formātā, bet arī elektroniski.

Līdz šim vekseļi bija tikai papīra formā noformējami vērtspapīri. Tāpat tikai papīra formā tika vesta vekseļu protestu grāmata, kā arī tiesā iesniegts pieteikums par bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, vekselis, tā noraksts un vekseļa protesta raksts. 

Izmaiņas likumā nepieciešamas, jo līdzšinējais regulējums, kas uzskatāms par morāli novecojušu un neatbilstošu mūsdienu tehnoloģiskajām iespējām, liedza vekseļa devējam izmantot iespēju vekseli izdot elektroniski, norāda likumprojekta autori Tieslietu ministrijā.

Ar grozījumiem noteikts, ka elektroniskais vekselis ir vērtspapīrs, kas dod tā turētājam tiesības prasīt no vekseļa devēja vai akceptētāja samaksāt noteiktu naudas summu noteiktā termiņā un vietā un atbilst elektronisko dokumentu izstrādi un noformēšanu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.

Likumā arī noteikta elektroniskā vekseļa noformēšanas, aprites, glabāšanas un noprotestēšanas kārtība, kā arī elektroniskā vekseļa spēkā esamības nosacījumi. Apstiprinājumu par valsts nodevas samaksu šādam vekselim varēs pievienot gan kā elektronisku dokumentu, gan kā ieskanētu papīra formas maksājuma uzdevumu.

Ieviešot vekseļa elektronisko formu, vekseļa turētājs vai viņa pārstāvis lūgumu izdarīt vekseļa protestu notāram varēs iesniegt elektroniski, to parakstot ar drošu elektronisko parakstu un pievienojot laika zīmogu. Pieņemot neapmaksāto elektronisko vekseli protestēšanai, elektroniskā vekseļa protesta akta noraksts kopā ar elektroniskā vekseļa apliecinātu norakstu būs jāuzglabā papīra formā.


Saeimas Preses dienests

Piektdien, 30.oktobrī
09:00  Eiropas lietu komisijas sēde
10:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde (turpinājums)
10:00  Eiropas lietu komisijas sēde