Kompensācijas saistībā ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās dabas teritorijās piešķirs no ES fondu naudas

(19.03.2013.)

Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija otrdien, 19.martā, izskatīšanai Saeimā trešajā lasījumā atbalstīja likumprojektu, kas paredz jaunu kompensāciju piešķiršanas kārtību par saimnieciskās darbības ierobežojumiem valsts un pašvaldību izveidotajās īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos.

Likumprojekts „Par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās teritorijās” tika izstrādāts, lai samazinātu kopējo nepieciešamo finanšu apjomu un ietekmi uz valsts budžetu, nosakot, ka kompensācijas maksās no Eiropas Savienības (ES) fondu līdzekļiem. 

Proti, atsakoties no vienreizēja maksājuma par neiegūtajiem ienākumiem, notiks pāreja uz ikgadējiem maksājumiem, kuri tiks veikti, kombinējot valsts budžeta un ES līdzekļus, norādījuši likumprojekta autori.

Likumprojektā noteikts kompensāciju veids - atbalsta maksājumi par lauksaimnieciskās un mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās teritorijās, Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos.

Plānots, ka atbalsta maksājumus varēs izmaksāt, tiklīdz būs pieejams nepieciešamais finansējums no ES fondu līdzekļiem, un šos maksājumus, tāpat kā maksājumus attiecībā uz Eiropas nozīmes aizsargājamām dabas teritorijām, administrētu atbilstoši ES normatīvajiem aktiem.

Jaunajā regulējumā tiek saglabātas pašreizējā likuma normas par gadījumiem, ja zemes īpašniekam uzlikts sods par pārkāpumiem vides jomā, kas paredz, ka zemes īpašnieka kompensācijas pieprasījumu izskata tikai tad, kad naudas sods par pārkāpumiem ir samaksāts un ir atlīdzināti videi nodarītie zaudējumi. Tāpat tiek saglabāts arī regulējums par kopīpašumu - ja zemes īpašums pieder vairākiem īpašniekiem, kompensāciju varēs prasīt, savstarpēji vienojoties.

Paredzēts, ka ar šā likuma pieņemšanu spēku zaudēs iepriekšējais regulējums - likums „Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos”.

2005.gadā tika pieņemts un daļēji stājās spēkā likums par kompensācijām par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, taču, sākoties finanšu krīzei, šā likuma darbība tika apturēta.

Likumprojekts „Par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās teritorijās” trešajā galīgajā lasījumā vēl jāatbalsta Saeimai.Saeimas Preses dienests

Svētdien, 7.augustā