Saeimā apstiprina nacionālo pozīciju 14. un 15.marta Eiropadomei

(13.03.2013.)

Saeimas Eiropas lietu komisija trešdien, 13.martā, apstiprināja Latvijas nacionālo pozīciju 14. un 15.marta Eiropadomei, tā dodot Ministru prezidentam mandātu sarunām samitā, kura uzmanības lokā būs Eiropas Savienības (ES) ekonomikas un sociālās politikas, kā arī ārējo attiecību jautājumi.

„Eiropas Savienības dienaskārtības centrā joprojām ir ekonomisko jautājumu bloks, tostarp pasākumi konkurētspējas un izaugsmes veicināšanai. Tāpēc nākamajā samitā Eiropas Savienības dalībvalstu līderi runās par pasākumiem ekonomikas stabilizācijai un konkurētspējas kāpināšanai, kā arī par Eiropas Ekonomiskās un monetārās savienības tālākas padziļināšanas procesu un par nepieciešamību pēc stingras rīcības šo prioritāšu īstenošanai,” uzsver komisijas priekšsēdētāja Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Viens no soļiem ES konkurētspējas uzlabošanai ir vienotā tirgus stiprināšana, norāda komisijas priekšsēdētāja, akcentējot, ka Latvija atbalsta vienotā tirgus tālāku padziļināšanu un liberalizāciju. Latvija uzskata, ka ir jānodrošina brīva personu, preču, pakalpojumu un kapitāla kustība, likvidējot visus šķēršļus un tādējādi sasniedzot mērķi par sekmīgu vienotā tirgus darbību un brīvu konkurenci. Tieši sekmīga vienotā tirgus darbība un brīva konkurence kopā ar pārdomātām investīcijām izglītībā ir efektīvākais instruments Eiropas ilgtspējīgas konkurences veicināšanai, norāda Z.Kalniņa-Lukaševica.

Eiropadomes samitā tiks diskutēts arī par Eiropas Ekonomiskās un monetārās savienības (EMS) tālāku padziļināšanu un līdz šim panākto progresu. Būtiski tālākas integrācijas procesiem nodrošināt nepieciešamo demokrātisko leģitimitāti, un šajā jautājumā īpaša loma ir tieši dalībvalstu parlamentiem, norāda Z.Kalniņa-Lukaševica, uzsverot, ka lēmumu pieņemšanas procesā nacionālajiem parlamentiem ir jāveic kontroles funkcija.

Noslēdzošā diskusija par EMS paredzēta 27. un 28.jūnija Eiropadomē, taču pirms tam plānotas vairākas diskusijas un konsultācijas ar dalībvalstīm un EMS jautājums būs arī ES Konkurētspējas ministru padomes, Vispārējo lietu padomes darba kārtībā. Līdz jūnija Eiropadomei dalībvalstis turpinās diskusijas par četriem jautājumu blokiem – par nacionālo ekonomikas politikas reformu koordinēšanu ES līmenī, par EMS sociālo dimensiju, par savstarpēji saskaņotu līgumiska rakstura vienošanās slēgšanu starp dalībvalstīm un ES institūcijām par veicamām reformām, kā arī par solidaritātes mehānismiem šo reformu atbalstīšanai.


Saeimas Preses dienests

Svētdien, 7.augustā