Izglītības komisijas deputāti diskutē par jauno vidusskolas eksāmenu norises kārtību

(13.03.2013.)

Lai diskutētu par Valsts izglītības satura centra (VISC) darba aktualitātēm, tostarp par jauno vidusskolas eksāmenu norises kārtību, Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas deputāti trešdien, 13.martā, tikās ar VISC vadītāju Gunti Vasiļevski un centra pārstāvjiem, kā arī ar Tālmācības vidusskolas direktoru Edgaru Grīnu.

Lai paātrinātu vidusskolas sertifikātu piešķiršanu un samazinātu spriedzi skolēniem, šogad centralizētais svešvalodu eksāmens vidusskolēniem notiks jau martā, deputātus informēja G.Vasiļevskis. Komisijas priekšsēdētāja Ina Druviete interesējās, vai plānots nākotnē ļaut vidusskolēniem līdz mācību gada beigām nokārtot arī obligātos latviešu valodas un matemātikas centralizētos eksāmenus. G.Vasiļevskis sacīja, ka
eksāmenu organizēšana ir komplicēta, piemēram, angļu valodas eksāmena norise lielajās skolās ilgst trīs dienas, un tas prasītu mācību gada garuma izmaiņas un brīvlaiku pārkārtošanu. Taču tas ir ļoti sarežģīts process, tāpēc tiek meklēti citi risinājumi, kā panākt visu obligāto eksāmenu norisi līdz mācību gada beigām, sacīja G.Vasiļevskis. Arī I.Druviete akcentēja, ka eksāmenu norisei ir jānotiek tā, lai netraucētu pārējo skolas darbu.

Diskutējot par veselības mācības kā obligāta mācību priekšmeta ieviešanu, VISC vadītājs atzina nepieciešamību veselības mācību kā atsevišķu priekšmetu iekļaut profesionālās izglītības iestāžu mācību programmās, bet vispārējās izglītības skolās integrēt citos priekšmetos. Vienlaikus G.Vasiļevskis vērsa uzmanību, ka pētījumi rāda ― skolēnu zināšanas par veselību ir labas, tomēr praksē tās netiek izmantotas.

Komisijas priekšsēdētājas biedre Vineta Poriņa akcentēja ģimenes lomu bērna ieradumu veidošanā un uzsvēra, ka būtu jāveido komplekss veselības mācības priekšmets, iekļaujot tajā arī ētikas un ģimenes aspektus.

Pārrunājot aizvadītā gada pieredzi, kad angļu valodas eksāmenā jautājumi tika samainīti vietām un skolēniem bija paaugstināts risks eksāmenā pieļaut kļūdas, G.Vasiļevskis uzsvēra, ka šogad VISC ir rūpīgi izanalizējis šo gadījumu un izstrādātas jaunas eksāmenu sagatavošanas instrukcijas, lai tādi gadījumi vairs neatkārtotos.

Tāpat komisijas sēdē deputāti diskutēja, kā profesionālajās izglītības iestādēs nodrošināt audzēkņiem gan sekmīgi apgūt profesionālo kvalifikāciju, gan nokārtot centralizētos eksāmenus, kā arī pārrunāja vidusskolas centralizēto svešvalodu eksāmenu sasaisti ar Eiropas valodu prasmju līmeņiem un iespējām vidusskolas eksāmenus sadalīt divos līmeņos ― centralizētajos un skolās labojamajos.
 
Komisijas priekšsēdētāja apliecināja, ka deputāti vēlreiz tiksies ar VISC pārstāvjiem, lai pārrunātu šī gada centralizēto eksāmenu norisi, rezultātus un VISC nākamā gada ieceres.Saeimas Preses dienests

Svētdien, 2.aprīlī