Saeima pilnveido maksātnespējīgu uzņēmumu darbinieku aizsardzību

(14.06.2012.)

Saeima ceturtdien, 14.jūnijā, otrajā galīgajā lasījumā pieņēma Sociālo un darba lietu komisijas izstrādātos likuma grozījumus, lai novērstu situācijas, kad ilgstošo tiesas procesu dēļ maksātnespējīgu uzņēmumu darbinieki nesaņem likumā paredzēto atlīdzību no darbinieku prasījumu garantiju fonda.

„Arodbiedrības ir vērsušas komisijas uzmanību uz gadījumiem, kad maksātnespējīgu uzņēmumu darbinieki, ilgstoši tiesājoties, vairs nevar pretendēt uz nesamaksātās algas saņemšanu no fonda, kas speciāli izveidots šādiem gadījumiem. Atsaucoties aicinājumam atrisināt šo problēmu, deputāti sadarbībā ar Tieslietu ministriju un Maksātnespējas administrāciju sagatavoja attiecīgas likuma izmaiņas,” norāda par likumprojekta virzību atbildīgās Sociālu un darba lietu komisijas priekšsēdētāja Aija Barča. 

Likums „Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā” nosaka, ka no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem var saņemt darba samaksu par pēdējiem trim darba tiesisko attiecību mēnešiem 12 mēnešu periodā pirms darba devēja maksātnespējas gadījuma iestāšanās.

Tomēr šāds regulējums liedz darbiniekam saņemt savus prasījumu apmierinājumu no garantiju fonda situācijā, ja darba devējs nav samaksājis no darba tiesiskajām attiecībām izrietošus maksājumus un darbinieks savu tiesību aizsardzībai vērsies tiesā ar prasību par sev pienākošās summas piedziņu. Pat, ja darbinieka prasība tiesvedības ceļā ir apmierināta, darba devējam var nebūt līdzekļu tiesas sprieduma izpildei.

Ja darbinieks ierosina maksātnespējas procesu un, iestājoties darba devēja maksātnespējas gadījumam, kļūst par nenodrošinātu kreditoru, samazinās viņa iespējas atgūt tiesas spriedumā noteikto summu. Turklāt šajos gadījumos darbinieka prasījumi no Garantiju fonda nevar tikt apmierināti, jo tiesas procesi nereti ievelkas tik ilgi, ka paiet likumā noteiktas 12 mēnešu periods un darbiniekiem vairs nav pamata saņemt nesamaksāto algu no garantiju fonda.

Likuma grozījumi paredz - ja darba ņēmējs būs cēlis tiesā prasību pret darba devēju par darba algas vai citu maksājumu piedziņu, minēto 12 mēnešu periodu aizstāj ar 12 mēnešu periodu pirms darbinieka prasības celšanas tiesā. Šāda kārtība nodrošinās, ka darbinieks var saņemt atlīdzību no darbinieku prasījumu garantiju fonda.

Likuma „Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā” grozījumi stāsies spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas.

Saeimas Preses dienests

Sestdien, 21.maijā