Parlamentā piektdien norisināsies Latvijas ūdeņu resursiem veltīta konference

(08.05.2024.)

Lai apspriestu esošo situāciju un problēmas iekšzemes ūdeņos un jūras teritorijā un diskutētu par ūdens resursu ilgtspēju, Saeimā piektdien, 10.maijā, norisināsies jomas ekspertu un politikas veidotāju konference “Latvijas ūdeņu ilgtspēja un kā to panākt?”. To organizē Saeima sadarbībā ar Pasaules dabas fondu. 

Konferenci atklās Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētājs Uģis Mitrevics un Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Vides, klimata un enerģētikas apakškomisijas sekretārs Atis Labucis. Klātesošos uzrunās arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārā sekretāre Ilze Dambīte-Damberga un Klimata un enerģētikas ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Irbe.   

Konferencei plānoti divi tematiskie bloki, un pirmajā paredzēts spriest par esošo situāciju un sasniedzamajiem mērķiem ūdens kvalitātes nodrošināšanā, tostarp par ūdeni Eiropas Zaļajā kursā un to, ko starptautiskie mērķi nozīmē Latvijas ūdens resursiem, kā arī par sasniedzamo mērķu politikas dokumentiem un uzdevumiem Latvijas ūdeņu ilgtspējai. 

Tāpat pirmajā blokā plānots pārrunāt Latvijas iekšzemes ūdeņu apsaimniekošanu, tostarp hidromorfoloģiskos pārveidojumus un ūdens piesārņojumu, kā arī upju fragmentāciju un to ietekmi uz migrējošo zivju resursiem. Vēl viena pirmā bloka tēma ir ceļš uz labu jūras vides stāvokli pagātnē, tagadnē un nākotnē. Vēl paredzēts runāt par to, kas šī brīža likumdošanā kavē vai veicina ūdens aizsardzību Latvijā, un par notekūdeņu atbilstošu attīrīšanu pirms izvadīšanas vidē kā priekšnosacījumu ilgtspējīgai ūdens resursu saglabāšanai. 

Konferences otrajā tematiskajā blokā plānotas diskusijas par izvirzīto mērķu sasniegšanu, tostarp par hidromorfoloģisko pārveidojumu – dambju, hidroelektrostaciju, meliorācijas – izmantošanu, kā arī difūzo un punktveida piesārņojumu. 

Konferencē aicināti piedalīties atbildīgo ministriju un iestāžu pārstāvji, kā arī vides un ūdens kvalitātes eksperti. 

Pasākuma noslēgumā paredzēts izveidot Latvijas ūdeņu ilgtspējas ceļa karti. 

Konference piektdien, 10.maijā, notiks parlamenta Baltiešu zālē, Jēkaba ielā 6/8, un tā sāksies pulksten 10.00. Ikviens interesents tās norisei varēs sekot līdzi arī Saeimas tīmekļvietnē www.saeima.lv un parlamenta Facebook kontā.

Konferences programma

Mediju ievērībai:
Mediju pārstāvjus, kuriem nav pastāvīgās akreditācijas darbam Saeimā, lūdzam savlaicīgi pieteikties, rakstot e-pastu uz prese@saeima.lv vai zvanot uz tālruni 67087244.

 

Saeimas Preses dienests

Sestdien, 22.jūnijā