Ilgtspējīgas attīstības komisija: trūkumi izglītības reformā nenodrošina ilgtspēju un noturību pret nākotnes izaicinājumiem

(03.05.2023.)

Patlaban ir iezīmējušās būtiskas pretrunas starp Izglītības un zinātnes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, pašvaldībām un skolām, tāpēc ir nepieciešama skaidra un visiem pieņemama diskusiju platforma un dialogs risinājuma meklēšanai. To trešdien, 3.maijā, secināja Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas deputāti, pārrunājot izglītības reformas gaitu un to, vai plānotās pārmaiņas nodrošinās Latvijas ilgtspēju.   

“Vai izglītības reforma ir noturīga pret nākotnes tehnoloģiskajiem un demogrāfiskajiem izaicinājumiem, vai tā ir gatava satura izmaiņām un darba tirgus svārstībām, sagatavojot mūsu jauniešus būt konkurētspējīgiem darba tirgū un gataviem zinātnes piedāvāto iespēju izmantošanai?  Diemžēl jāsecina, ka šāds datos balstīts un ar visām pusēm izdiskutēts plāns, kas nodrošinātu noturību un ilgtspēju gan izglītības sistēmā un pārvaldībā, gan izglītības kvalitātē, mums iztrūkst jau gadiem. Tieši tādēļ neviena no līdzšinējām izglītības reformām nav devusi cerēto rezultātu,” uzsver Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētājs Uģis Mitrevics. 

Komisijas sēdē deputāti uzklausīja Izglītības un zinātnes ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ziņojumus, kā arī iepazinās ar Latvijas Pašvaldību savienības redzējumu par izglītības kvalitātes, pārvaldības modeļa un finansēšanas modeļa ilgtspēju iecerētās izglītības reformas ietvaros.  

Izvērtējot šobrīd notiekošās aktualitātes un notikumus saistībā ar izglītības reformas ieviešanu, deputāti aicināja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru komisijai sniegt savu redzējumu par reformas ietekmi uz reģionu attīstību, kā arī rosināt, iespējams, nepieciešamās izmaiņas likumdošanā. 

Savukārt Izglītības un zinātnes ministriju komisijas deputāti tuvākajā laikā aicināja informēt par iztrūkstošo mācību materiālu nodrošināšanu visām klašu grupām skolās.

 

Saeimas Preses dienests

Piektdien, 22.septembrī
09:00  Eiropas lietu komisijas sēde
15:00  Saeimas Ārlietu komisijas sadarbībā ar Latvijas Ārpolitikas institūtu, Lietuvas Republikas parlamentu un Viļņas Universitātes Ārpolitikas institūtu rīkotā domnīca “Latvijas un Lietuvas ārpolitikas vīzija: tagad un turpmāk”