Saeima pieņem grozījumus efektīvākam atbalstam vardarbībā cietušiem bērniem

(20.04.2023.)

Lai sniegtu atbalstu vardarbībā cietušiem bērniem un viņu tuviniekiem, kā arī nodrošinātu iespēju veikt kriminālprocesuālās darbības, īstenos starpinstitucionālās sadarbības programmu “Bērna māja”. To paredz Saeimas ceturtdien, 20.aprīlī, pieņemtie grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā. 

Likumprojekta anotācijā skaidrots, ka programma “Bērna māja” veidota ar mērķi novērst retraumatizāciju izmeklēšanas un tiesvedības laikā. Tā piedāvā “viena kontaktpunkta” pieeju, saskaņā ar kuru vienā, bērnam piemērotā, telpā sadarbojas visas attiecīgās institūcijas, piemēram, policija, sociālie dienesti, bērnu aizsardzības dienesti, fiziskās un garīgās veselības pakalpojumu sniedzēji un prokurors. Kārtību, kādā tiek organizēta “Bērna māja”, sniegti pakalpojumi un veiktas starpinstitucionālās sadarbības procedūras, noteiks Ministru kabinets. 

Tāpat likumā precizēts ārvalstu adopcijas tiesiskais regulējums, nosakot, ka bērnu var adoptēt uz ārvalsti, ja bāriņtiesa, kas lēmusi par ārpusģimenes aprūpi, saņem Ārvalstu adopcijas komisijas atzinumu, kurā ietverts secinājums, ka adoptētāji ir laulātie Latvijas Satversmes 110.panta izpratnē, kā arī adopcijas process uz ārvalsti atbilst likumā noteiktajiem bērna tiesību aizsardzības principiem un bērna labākajām interesēm. 

Savukārt gadījumā, ja bērnu adoptē viņa radinieks vai ja tiek adoptēts otra laulātā bērns, to varēs izdarīt arī uz ārvalsti, kurai nav saistoša 1993.gada 29.maija Hāgas konvencija par bērnu aizsardzību un sadarbību starpvalstu adopcijas jautājumos, kā arī 1989.gada 20.novembra Bērnu tiesību konvencija. Attiecīgā gadījumā adopcija būs iespējama arī bez Ārvalstu adopcijas komisijas atzinuma. 

Likums arī noteic, ka persona, kura sodīta par tīšu noziedzīgu nodarījumu, kas saistīts ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu, nedrīkstēs būt par viesģimeni līdz dienai, kad sodāmība dzēsta vai noņemta. 

Pieņemtie grozījumi tostarp paredz, ka turpmāk bērniem būs aizliegts lietot, iegādāties un glabāt arī tabakas aizstājējproduktus. Par to noteikta administratīvā atbildība. Tā paredzēta arī par bērna iesaistīšanu tabakas aizstājējproduktu vai bezdūmu tabakas izstrādājumu smēķēšanā.

 

Saeimas Preses dienests

Piektdien, 29.septembrī
09:00  Saeimas Eiropas lietu komisijas deputātu tikšanās ar Eiropas Komisijas Darba un sociālo tiesību komisāru Nicolas Schmit
10:00  Atvērto durvju diena Saeimā – ekspozīcija “Saeimas kārtības rullim – 100”
11:00  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas sēde