Ilgtspējīgas attīstības komisija: iedzīvotājus laikus informēs par izmaiņām elektroenerģijas piegādes tarifos

(10.04.2024.)

“Tādi negatīvi pārsteigumi ar būtisku elektroenerģijas pieslēguma maksas pieaugumu, kādi bija pagājušā gada rudenī, mūs tuvākajā nākotnē vairs nesagaida,” trešdien, 10.aprīlī, Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēdē pauda komisijas priekšsēdētājs Uģis Mitrevics. 

Komisijas priekšsēdētājs atzīmēja, ka atbildīgās iestādes un uzņēmumi apņēmušies turpināt darbu, lai iedzīvotāji par jebkurām elektroenerģijas pārvades un sadales tarifu izmaiņām tiktu savlaicīgi informēti, tādējādi nodrošinot prognozējamību. “Šāds risinājums ir nepieciešams sabiedrībai kopumā un nodrošina arī uzņēmējiem stabilāku uzņēmējdarbības vidi, kā arī iespēju ilgtermiņā plānot budžeta izdevumus un ieguldījumus izaugsmei,” sacīja U.Mitrevics. 

Sēdē deputāti šodien iepazinās ar elektroenerģijas sadales un pārvades tarifu prognozēm trijiem gadiem, un atzinīgi vērtēja iesaistīto iestāžu un uzņēmumu paveikto, tostarp pilnveidojot tarifu apstiprināšanas metodiku un pārskatot savus ikdienas izdevumus.   

AS “Sadales tīkls” pārstāvji deputātus informēja, ka jau šobrīd sistēmas operatoriem ir pienākums publicēt tarifu projektu prognozes tuvākajiem trim gadiem. Lai sistēmas pakalpojumu tarifi būtu prognozējamāki un stabilāki ilgākā termiņā, ir noteikts regulatīvais periods. Tas ļauj koriģēt ierobežotas tarifa vērtības attiecībā uz to izmaksu daļu, ko sistēmas operators tiešā veidā nevar ietekmēt, piemēram, elektrības cenas, citu sistēmas operatoru pakalpojumu izmaksas, kas ietekmē tarifu. 

Savukārt, lai uzlabotu sabiedrības informētību par nākotnē sagaidāmajām tarifu izmaiņām, plānots papildināt sistēmas 10 gadu attīstības plānu ar plašāku operatora novērtējumu par sagaidāmajām tarifu struktūras un apmēra izmaiņām tuvākajos pārskata gados. Tarifu vērtību būtiski ietekmē sadalītās enerģijas apjomi, pieslēgtās lietotāju jaudas un sistēmas lietotāju skaits, sistēmai pieslēgto elektroenerģijas ražotāju darbības ietekme, sistēmas operatoram noteikto papildu pienākumu izpilde, piemēram, neto uzskaites sistēmas administrēšana, informēja AS “Sadales tīkls” pārstāvji. 

Ilgtspējīgas attīstības komisija pagājušā gada septembrī aicināja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju pārskatīt tarifu aprēķināšanas metodiku, savukārt AS “Sadales tīkls” un “Augstsprieguma tīkls” sniegt savu izdevumu samazināšanas un efektivitātes uzlabošanas plānu. Tāpat komisija aicināja nodrošināt iespēju iedzīvotājiem un uzņēmējiem savlaicīgāk saņemt informāciju par prognozētajām elektroenerģijas pārvades un sadales tarifu izmaiņām.     

 

Saeimas Preses dienests

Piektdien, 21.jūnijā
08:30  Eiropas lietu komisijas sēde