Otrdien norisināsies Saeimas komisiju atvērto durvju diena

(26.02.2024.)

Lai stiprinātu parlamenta saikni ar pilsonisko sabiedrību un uzsvērtu tās būtisko lomu likumdošanā, Saeima kopā ar nevalstiskā sektora partneriem uzsāk jaunu tradīciju – Saeimas komisiju atvērto durvju dienu. Pirmā atvērto durvju diena plānota otrdien, 27.februārī – Starptautiskajā nevalstisko organizāciju dienā.

Atvērto durvju dienā komisiju sēdes iecerētas kā nepastarpināta tikšanās klātienē ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem – gan ikdienas sadarbības partneriem, gan tādu biedrību un nodibinājumu pārstāvjiem, kuriem vēl nav sadarbības pieredzes ar parlamentu. Tā ir iespēja nepastarpināti izrunāt abām pusēm aktuālos jautājumus.

Paredzēts, ka 27.februārī pilsoniskās sabiedrības pārstāvji tiksies ar izvēlēto Saeimas komisiju pārstāvjiem. Komisijas saņēmušas vairāk nekā 100 interesentu pieteikumu no teju 60 dažādām biedrībām un nodibinājumiem. Deputāti un pilsoniskās sabiedrības pārstāvji diskutēs, piemēram, par vides un pakalpojumu pieejamību cilvēkiem ar fiziska un garīga rakstura traucējumiem, tautsaimniecības konkurētspējas un eksportspējas veicināšanu, atbildību par dziļviltojumu tehnoloģiju izmantošanu, likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbā” normām un to iespējamo liberalizāciju, kā arī Ukrainas civiliedzīvotāju integrēšanos Latvijā.

Savukārt pulksten 14.00 plānota Saeimas Prezidija un komisiju priekšsēdētāju tikšanās ar Saeimas un nevalstisko organizāciju foruma koordinējošās grupas dalībniekiem, kā arī atvērto durvju dienas dalībnieku pārstāvjiem.

Saeimas ikdienas darbā pilsoniskās sabiedrības iesaistei ir būtiska loma, vērtējot likumdošanas iniciatīvas un sniedzot priekšlikumus to pilnveidei. Komisijas, izlemjot jautājumus, kā ekspertus pieaicina arī pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus. Līdztekus ikdienas sadarbībai parlamentā tiek rīkots arī ikgadējais Saeimas un pilsoniskās sabiedrības organizāciju pārstāvju forums, kurā tā dalībnieki apspriežas par abpusēji aktuāliem tematiem, izvērtē līdzšinējās sadarbības rezultātus, kā arī nosaka turpmākās sadarbības jautājumus.

Lai pilnveidotu līdzšinējo sadarbību un modernizētu savstarpējo dialogu, Saeimas Prezidijs pagājušajā nedēļā apstiprināja jaunu deklarāciju par Saeimas un pilsoniskās sabiedrības sadarbību.

 

Darba kārtība: https://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/33193-saeimas-komisiju-atverto-durvju-diena-pilsoniskas-sabiedribas-parstavjiem

 

Saeimas Preses dienests

Pirmdien, 15.aprīlī