Āboltiņa uzsver dialoga nozīmi, risinot cilvēku ar invaliditāti problēmas

(02.12.2011.)
Galerija

Problēmas, ar kurām ikdienā saskaras cilvēki ar invaliditāti, ir jārisina dialoga ceļā. Šajā procesā jāiesaista tie cilvēki, uz kuriem šie lēmumi attiecas vistiešāk, piektdien, 2.decembrī, atklājot diskusiju „Saeima cilvēkiem ar invaliditāti”, sacīja Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa.

„Parlamentā ir jānotiek diskusijām ar visdažādākajām Latvijas iedzīvotāju grupām un viņus pārstāvošajām organizācijām. Ir jārunā ar visiem cilvēkiem, jo ikviens cilvēks šajā valstī ir svarīgs, un tikai visi kopā varam panākt pārmaiņas,” uzsvēra S.Āboltiņa.

Sveicot parlamentā gandrīz 60 pārstāvjus no organizācijām, kas aizstāv cilvēku ar invaliditāti intereses, Saeimas priekšsēdētāja atzīmēja, ka šāda diskusija Saeimā notiek jau otro gadu un līdztekus ikdienas sadarbībai komisijās kļūst par tradīciju.

Āboltiņa pauda gandarījumu, ka pagājušā gada sarunai ir arī konkrēti rezultāti attiecībā uz tehnisko palīglīdzekļu pieejamību, tāpat ir atrasti līdzekļi, lai paplašinātu nedzirdīgajiem pieejamo televīzijas raidījumu klāstu.

Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča uzsvēra, ka viens no šīs diskusijas mērķiem ir lēmumu pieņemšanas procesā iesaistīt cilvēkus, uz kuriem šie lēmumi attiecas vistiešāk.

Savukārt Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētaja Aija Barča, atsaucoties uz līdzšinējo pozitīvo pieredzi, aicināja nevalstiskās organizācijas ieteikt jomas, kurās tās būtu gatavas pārņemt valsts funkcijas, tostarp gan finansējumu, gan atbildību par veicamo darbu. Kā vienu no potenciālajām jomām, kuras administrēšanu būtu iespējams deleģēt nevalstiskajam sektoram, viņa minēja tehnisko palīglīdzekļu sadali.

Barča arī minēja vairākus pozitīvus līdzšinējās sadarbības piemērus, tostarp kopīgi paveikto, sagatavojot Invaliditātes likumu, ikdienas sadarbību Sociālo un darba lietu komisijas sēdēs, kā arī nevalstiskajam sektoram jau deleģētās valsts funkcijas sociālajā rehabilitācijā un atsevišķu tehnisko palīglīdzekļu administrēšanā.

Pārrunājot informācijas pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti, diskusijas dalībnieki uzzināja, ka patlaban uzsākts darbs pie Saeimas mājaslapas tulkošanas vieglajā valodā un tā būs pieejama arī cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem.

Kā prioritārās jomas, pie kurām jāturpina darbs, diskusijā tika minētas vides pieejamība cilvēkiem ar invaliditāti, nodarbinātības iespēju paplašināšana, kā arī nodokļu atlaides tiem darba devējiem, kuri pieņem darbā cilvēkus ar invaliditāti.

Tradīcija parlamentā rīkot cilvēku ar invaliditāti atbalstam veltītas diskusijas tika aizsākta pagājušajā gadā, kad 3.decembrī notika pirmā „Saeima cilvēkiem ar invaliditāti”.

3.decembris par Starptautisko dienu cilvēkiem ar invaliditāti tika pasludināta Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās Asamblejas sēdē 1992.gadā. Šīs dienas mērķis ir palielināt informētību un izpratni par invaliditātes jautājumiem, kā arī mobilizēt praktisku atbalstu cilvēkiem ar invaliditāti.

Pilns diskusijas videoieraksts

Fotogrāfijas

Diskusijas programma


Saeimas Preses dienests

Sestdien, 17.aprīlī