Par personu ar invaliditāti tiesību pārkāpumiem varēs ziņot ANO komitejai

(03.06.2010.)

Saeima ceturtdien, 3.jūnijā, ratificēja Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām Fakultatīvo protokolu, kas ļaus personām ar īpašām vajadzībām par savu tiesību pārkāpumiem iesniegt paziņojumus Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Personu ar invaliditāti tiesību komitejai.

 ANO Konvencijas „Par personu ar invaliditāti tiesībām” Fakultatīvais protokols sniedz iespēju personām, kuras uzskata, ka konvencijas dalībvalsts pārkāpj konvencijā noteiktās tiesības, iesniegt paziņojumus ANO Personu ar invaliditāti tiesību komitejai. Latvija konvenciju parakstīja 2008.gada 18.jūlijā, bet Saeima to ratificēja 2010.gada 28.janvārī, savukārt konvencijas fakultatīvo protokolu Latvija parakstīja 2010.gada 22.janvārī.

Saskaņā ar ratificēto protokolu, ANO komiteja pieņem un izskata sūdzības par gadījumiem, kad valsts pārkāpusi konvencijā paredzētās personu ar īpašām vajadzībām tiesības. Pēc sūdzības izskatīšanas komiteja rakstveidā dalībvalstij iesniedz savus ieteikumus. Savukārt par nopietniem vai sistemātiskiem konvencijas pārkāpumiem ANO komitejas pārstāvji jau ierodas dalībvalstī, lai veiktu padziļinātu situācijas izpēti.  

ANO komiteja sūdzības izskatīšanai pieņem tikai tad, ja izmantoti visi nacionālā līmeņa tiesiskās aizsardzības līdzekļi. Latvijā Konvencijas īstenošanas pārraudzību nodrošina Tiesībsarga birojs.  


Saeimas Preses dienests

Svētdien, 26.martā