Tirgus izpēte “Latvijas Republikas Saeimas 2020. gada finanšu pārskata revīzijas pakalpojumi”

 

Tirgus izpētes priekšmets: Latvijas Republikas Saeimas 2020. gada finanšu pārskata revīzija, balstoties uz Latvijā atzītiem starptautiskiem publiskā sektora revīzijas standartiem, saskaņā ar tehnisko specifikāciju
Tirgus izpētes mērķis: Veikt tirgus dalībnieku aptauju, noskaidrojot pieejamo pakalpojuma sniedzēju klāstu, to atbilstību kritērijiem, un izvēlēties pakalpojuma sniedzēju, ar kuru noslēgt līgumu par finanšu pārskata revīzijas veikšanu
Paredzamā līgumcena: Nepārsniedz 9 999 EUR bez PVN
Plānotais līguma izpildes laiks: Līdz 31.05.2021.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 12.10.2020. līdz plkst. 11:00
Informācija par piedāvājuma sagatavošanu: Piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar tirgus izpētes instrukcijā noteiktajām prasībām.
Piedāvājums jāiesniedz elektroniski, to nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: iepirkumi@saeima.lv
Tirgus izpētes instrukcija: (.pdf )
Kontaktinformācija: Jautājumus par tirgus izpētes instrukciju, lūdzam nosūtīt uz elektroniskā pasta adresi:
iepirkumi@saeima.lv
Piektdien, 31.martā