Latvijas Republikas Saeima kā pasūtītājs Publisko iepirkumu likuma izpratnē rīko apspriedi ar piegādātājiem un ražotājiem, lai sagatavotu iepirkumu “Saeimas Sēžu zāles informācijas sistēmas konferenču aparatūras piegāde, uzstādīšana un uzturēšana”.

Apspriedes mērķis ir veikt padziļinātu izpēti par tirgū pieejamajiem konferenču aparatūras risinājumiem un piegādātājiem, kas varētu piegādāt pasūtītāja vajadzībām piemērotas iekārtas.

Apspriedē apskatāmie jautājumi:

1)    informācija par iepirkuma priekšmetu, pamatprasībām iepirkuma priekšmeta izpildei, informācija par iepriekš izsludinātajā iepirkumā, kas izbeigts bez rezultāta (iepirkuma dokumentācija pieejama - https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/24906), noteiktajām atlases prasībām;

2)    Saeimas Sēžu zāles apskate;

3)    atbilžu sniegšana un ieinteresētā pretendenta vai ražotāja uzdotajiem jautājumiem.

Lai nodrošinātu ieinteresēto piegādātāju un ražotāju komercnoslēpuma aizsardzību, apspriede ar katru ieinteresēto piegādātāju vai ražotāju tiek rīkota atsevišķā laikā. Apspriedes tiks protokolētas, un ieinteresēto piegādātāju vai ražotāju uzdotie jautājumi un sniegtās atbildes, kas neskar ieinteresētā piegādātāja vai ražotāja komercnoslēpumu, tiks publicētas pasūtītāja tīmekļvietnē sadaļā “Publiskie iepirkumi” (https://www.saeima.lv/lv/aktualitates/publiskie-iepirkumi/). Apspriedes notiks pasūtītāja telpās, latviešu un/vai angļu valodā. Nepieciešamības gadījumā tulka piesaisti nodrošina pasūtītājs.

Pasūtītāja piedāvātie apspriedes laiki:

1) 2019. gada 9. decembris;

2) 2019. gada 10. decembris;

4) 2019. gada 11. decembris;

6) 2019. gada 13. decembris.

 

Ieinteresētos piegādātājus un ražotājus lūdzam pieteikties apspriedei, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi iepirkumi@saeima.lv piegādātāja vai ražotāja nosaukumu, vēlamo apspriedes laiku, kā arī iepirkuma nosaukumu – Saeimas Sēžu zāles informācijas sistēmas konferenču aparatūras piegāde, uzstādīšana un uzturēšana.

Pieteikumu apspriedei lūdzam iesūtīt līdz 2019. gada 5. decembrim. Pieteikums tiks izskatīts un apstiprināts vai, ja ieinteresētā piegādātāja vai ražotāja vēlamajā laikā nebūs iespējams nodrošināt apspriedes norisi, pasūtītājs piedāvās citus iespējamos apspriedes laikus.

Apstiprinot apspriedes norises laiku, ieinteresētajam piegādātājam vai ražotājam tiks lūgts sniegt informāciju par personām, kuras piedalīsies apspriedē, norādot to vārdu, uzvārdu un personas vai identifikācijas kodu. Minētā informācija nepieciešama personu identificēšanai, lai izsniegtu caurlaides iekļūšanai Latvijas Republikas Saeimas ēkā.

Piektdien, 31.martā