Covid-19: atbalsts nomniekiem

Nomnieku saraksts, kurus ietekmējusi valstī noteiktā ārkārtējā situācija saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību un kuriem piemērots publiskas personas nekustamā īpašuma nomas maksas atbrīvojums vai samazinājums

Nomnieku saraksts, kuriem sniegts atbalsts saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumu Nr. 453 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” 3. un 5. punktu:

Nr. p.k.

Komersanta reģistrācijas numurs

Komersanta nosaukums

Atbalsta veids

1.

40103595485

SIA “MISE.VK”

Nomas maksas samazinājums atbilstoši nomnieka saimnieciskās darbības ieņēmumu procentuālajam samazinājumam attiecīgajā mēnesī, bet nepārsniedzot 90 % no nomas līgumā noteiktās nomas maksas

Svētdien, 5.februārī