Frakciju viedokļi 2010.gada 2.decembrī

(06.12.2010.)

Frakciju viedokļi
2010.gada 2.decembrī

Vadītāja. Labdien, cienījamie radioklausītāji! Tiešraidē no Saeimas nama Sēžu zāles skan „Frakciju viedokļi”, un turpmākajās minūtēs Saeimas deputāti jums pastāstīs par šodien Saeimas sēdē skatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem.

Pirmajai vārds Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātei Aijai Barčai. Lūdzu!

A.Barča (ZZS frakcija).

Labdien, godātie radioklausītāji! Mans uzdevums šodien ir stāstīt jums par tikko kā Saeimā pieņemto likumu „Grozījumi likumā „Par maternitātes un slimības apdrošināšanu””. Turpmāk personām, kuras vēlēsies iesniegt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā pieprasījumu pabalstu izmaksai, nevajadzēs vairs pašām rūpēties par to informāciju, kāda ir Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras rīcībā. Tas nozīmē, ka daudz vienkāršāk būs pieprasīt bērna piedzimšanas pabalstu, maternitātes pabalstu un arīdzan tādu skumju pabalstu – apbedīšanas pabalstu.

Līdz ar to ir noteiktas šīs administratīvās iespējas... cilvēkiem nevajadzēs nēsāt dokumentus turp un atpakaļ, bet viņi varēs izmantot tās iespējas, kādas valstī pašreiz ir.

Vēlos jums dažos vārdos pastāstīt arī to, ka šodien diskutējām par grozījumiem likumā „Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”. Deputāti bija iesnieguši vairākus priekšlikumus, kuri bija saistīti ar bērna pabalsta iespējamu noteikšanu līdz bērna viena gada vecumam... līdz divu gadu vecumam, bet diemžēl pagaidām situācija, arī tā ekonomiskā situācija, Latvijā vēl nav tik laba, un šie priekšlikumi netika atbalstīti.

Netika atbalstīts arī priekšlikums šajā konkrētajā likumā noteikt to, ka, ja tiek adoptēts bērns, neatkarīgi no bērna vecuma būtu jānosaka vecāku pabalsts viena gada periodā. Taču Sociālo un darba lietu komisija ir aicinājusi gan Labklājības ministriju, gan arī mūsu kolēģus deputātus – šeit runa ir par Lieni Liepiņas kundzi – izskatīt iespēju, kā šīs labās lietas virzīt citā likumā, tas ir, Valsts sociālo pabalstu likumā, un tad par to visu varētu diskutēt; tas viss ir tiešām tam likumam piekritīgs.

Vēl. Vēlos vēstīt radioklausītājiem, ka Sociālo un darba lietu komisija pašreiz sadarbībā ar Labklājības ministriju izstrādā grozījumus Invaliditātes likumā, lai nodrošinātu pirmās grupas redzes invalīdiem asistenta pakalpojumu ar nākamā gada 1.janvāri, jo lietas būtība ir tāda, ka valsts budžetā līdzekļi nav atrasti un izmantosim Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļus. Un tātad Saeimai par to ir jālemj.

Vēl. Sociālo un darba lietu komisija ļoti nopietni gatavojas 2011.gada budžeta izskatīšanai un arī to pavadošajiem sagatavotajiem likumprojektiem, un tādēļ esam jau uzaicinājuši un esam jau noklausījušies jauno labklājības ministri, un esam visi kopīgi vienojušies par piemaksu saglabāšanu pensionāriem un invalīdiem par darba stāžu līdz 1995.gada 31.decembrim. Nopietna diskusija pie mums jau ir notikusi par iespējamo pensionēšanās vecuma paaugstināšanu, kas varētu būt ar 2016.gadu. Un tāpat mēs turpināsim aktīvi visus šos jautājumus izskatīt. Aicinām klāt gan Latvijas Pensionāru federāciju, gan arī citas nevalstiskās organizācijas.

Un rītdien parlamenta Sarkanajā zālē notiks Saeimas priekšsēdētājas Solvitas Āboltiņas rīkots – sadarbībā ar Saeimas Sociālo un darba lietu komisiju un invalīdus pārstāvošu organizāciju „Sustento” – liels forums, kurā piedalīties ir aicinātas daudzas un dažādas invalīdus pārstāvošas organizācijas.

Paldies jums.

Vadītāja. Paldies Barčas kundzei no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas.

Nākamajam vārds Nacionālās apvienības „Visu Latvijai!–Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” frakcijas priekšsēdētājam Eināram Cilinskim. Lūdzu!

E.Cilinskis (VL–TB/LNNK frakcija).

Labdien, godājamie radioklausītāji! Gribu paturpināt Barčas kundzes teikto par grozījumiem maternitātes pabalstos. Nacionālā apvienība atbalstīja iesniegtos priekšlikumus par māmiņu algām, jo tie tomēr bija vērsti nevis uz nākamā gada budžetu, bet uz 2013. un 2014. gada budžetu un mums nav pamata domāt, ka budžets būs arī šajos gados tik slikts un nekas tālāk uz augšu neies. Un demogrāfija tomēr mums ir viens no mūsu prioritāriem jautājumiem, kas vienmēr būs mūsu rūpju lokā.

Nacionālā apvienība ir turpinājusi strādāt pie budžeta jautājumiem. Mēs tiekamies ar dažādiem ekspertiem, un mums ir vesels to pasākumu saraksts, kuri varētu ļaut arī palielināt ieņēmumus vai arī atrast vietu izdevumu mazināšanai. Mūsu mērķis tomēr ir sagatavot šo priekšlikuma paketi, lai varētu atteikties no PVN pamatlikmes celšanas un arī no PVN elektrībai celšanas līdz pamatlikmei.

Nākamais jautājums, kas šodien bija svarīgs. Saeima apstiprināja Latvijas Republikas 2009.gada budžeta pārskatu un arī Valsts kontroles atzinumu par šo budžeta pārskatu. Nacionālā apvienība diemžēl nevarēja šo budžeta pārskatu atbalstīt vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt, tādēļ, ka, neskatoties uz to, ka arī atbildīgā komisija bija pieņēmusi lēmumu lūgt Ministru kabinetu piedalīties šī jautājuma izskatīšanā un dot savu skaidrojumu, tomēr neviens pārstāvis nebija ieradies.

Un, otrkārt, tādēļ, ka Valsts kontroles atzinumā par 2009.gadu bija tomēr norādīta virkne diezgan būtisku pārkāpumu, arī jautājumu, kas ir saistīti ar „Parex bankas” pārņemšanu, un šie jautājumi būtu prasījuši skaidrojumu un risinājumu. Un, ja tas tā tomēr nenotiek, tad arīdzan mūsu balsojums nebija atbalstošs šajā sakarā.

Un visbeidzot jāpiemin tas, ka šodien tika balsots par lēmuma projektu „Par Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Parlamentārās Asamblejas Latvijas delegācijas apstiprināšanu”. Uz trim vietām bija pieci kandidāti no visām Saeimā esošajām frakcijām, un tādēļ notika slēgts balsojums, kurā tika atbalstīta Druvietes kundzes kandidatūra (no apvienības „Vienotība”), Grigules kundzes (no ZZS) un Andreja Klementjeva (no apvienības „Saskaņas Centrs”) kandidatūra, bet diemžēl mūsu pārstāvis Visvaldis Lācis netika atbalstīts. Tātad acīmredzot Saeimas vairākums uzskatīja, ka „Saskaņas Centrs” tur labāk pārstāvēs Latvijas intereses nekā Visvaldis Lācis ar savām plašajām zināšanām. Bet, neskatoties uz to, es gribētu, izmantojot šo iespēju, pateikt paldies tiem 19 deputātiem, kas – bez mūsu frakcijas 8 deputātiem – arī nobalsoja un atbalstīja Visvalda Lāča kandidatūru.

Paldies.

Vadītāja. Paldies Cilinska kungam, Nacionālās apvienības „Visu Latvijai! – Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” frakcijas priekšsēdētājam.

Nākamais runās apvienības „Saskaņas Centrs” frakcijas deputāts Valērijs Agešins. Lūdzu!

V.Agešins (frakcija „Saskaņas Centrs”).

Paldies.

Labdien, cienījamie radioklausītāji! Es vēlos jūs informēt par to, ka 10.Saeimas frakcija „Saskaņas Centrs” ir iesniegusi Dzīvesvietas deklarēšanas likuma grozījumu, kas noteic, ka turpmāk tai ir jābūt bezmaksas procedūrai ne tikai internetā.

Pašreizējo maksu par dzīvesvietas deklarēšanu daudzi nosauktu par simbolisku, jo tā ir tikai trīs lati. Taču pašlaik ļoti daudzi nevar atļauties ģimenes budžetam atņemt pat šo nelielo summu. Dzīvesvietas deklarēšanas maksas atcelšana neradītu zaudējums valsts budžetam, jo ienākumi no tā ir nenozīmīgi. Turklāt maksas atcelšana veicinātu to, ka iedzīvotāji aktīvāk informētu par savu patieso dzīvesvietu.

„Saskaņas Centrs” vēlas atgādināt Ministru kabinetam, ka attiecīgā ministrija solīja atcelt maksu par dzīvesvietas deklarēšanu. Mēs aicinām izpildīt savu solījumu un atbalstīt „Saskaņas Centra” priekšlikumu. Šis priekšlikums tiks izskatīts vienā no tuvākajām Saeimas kārtējām sēdēm.

Otra lieta, kurai es vēlos pievērst jūsu uzmanību, ir jautājums par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu. Saeima ierosina turpināt 10.Saeimā izskatīt 9.Saeimā neizskatītos likumprojektus, to skaitā grozījumus Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā.

Par lietas būtību. Eiropas Padomes organizācijas – starpvalstu Pretkorupcijas grupas – plenārsēdē otrās novērtēšanas kārtas ietvaros Latvijai tika adresēta virkne rekomendāciju. Viena no rekomendācijām prasīja skaidri definēt civildienesta ierēdņiem pienākumu atbilstoši viņu publiskajam statusam ziņot par aizdomām par pārkāpumiem saistībā ar korupciju un noteica, ka Latvijā vajag izveidot atbilstošu aizsardzības sistēmu tiem civildienesta ierēdņiem, kuri ziņo par pārkāpumiem. Lai risinātu minēto problēmu, ar Ministru prezidenta 2008.gada 23.oktobra rīkojumu tika izveidota darba grupa, kura izstrādāja koncepciju par normatīvo regulējumu interešu konflikta novēršanai valsts amatpersonu darbībā. Saskaņā ar koncepcijas atbalstītajiem variantiem nepieciešams veikt grozījumus Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, nosakot iestāžu vadītājiem administratīvo atbildību par informācijas par to, kura persona informējusi par interešu konfliktu vai koruptīviem nodarījumiem, izpaušanu, kā arī atbildību par tiešu vai netiešu nelabvēlīgu seku radīšanu šādai personai bez objektīva iemesla. Likumprojektā tiek noteikta administratīvā atbildība iestāžu vadītājiem. Saeima turpinās strādāt ar šo likumprojektu un mēģinās pilnveidot mūsu likumdošanu.

Paldies par uzmanību.

Vadītāja. Paldies Valērijam Agešinam no apvienības „Saskaņas Centrs” frakcijas.

Un šodien „Frakciju viedokļus” noslēdz partiju apvienības „Vienotība” frakcijas deputāts Ingmārs Čaklais. Lūdzu!

I.Čaklais (frakcija „Vienotība”).

Paldies.

Labdien, godātie radioklausītāji! Lielu daļu no šīsdienas sēdes darba kārtībā iekļautajiem un sēdē izskatītajiem jautājumiem kolēģi jau komentēja. Es vēlos tikai apliecināt, ka 10.Saeima ir iegājusi tiešām reālā, aktīvā darba ritmā; darbs notiek gan frakcijās, gan komisijās, gan arī pašā Saeimas sēdes laikā.

Starp tiem šodien skatītajiem jautājumiem, ko kolēģi varbūt neminēja, es gribu akcentēt mūsu pārstāvību starptautiskajās struktūrās. Mēs visgarāko laiku tam jautājumam patērējām, bet nu mūsu pārstāvji ir tur norīkoti.

Viens, manuprāt, ļoti svarīgs lēmums šodien... es saku – viens, bet bija vairāki... bija tas, ka mēs iecēlām jaunus tiesnešus. Latvijai, kur tiesu procesi rit ar ļoti gariem termiņiem, ļoti lēni, tas ir ļoti svarīgi šobrīd. Domāju, ka ļoti cienīgus cilvēkus iecēlām, un ar to viņus arī apsveicam!

Deputāte Aija Barča nupat minēja likumprojektu „Grozījumi likumā „Par maternitātes un slimības apdrošināšanu””. Arī mēs to uzskatām par ļoti svarīgu. „Vienotība” iekšēji ir diskutējusi par pastāvošajām iespējām izdarīt grozījumus šajā likumā, skatoties gan no šībrīža skatupunkta, gan iedomājoties, kā tas būs pēc pāris gadiem, tomēr neredzējām iespēju atbalstīt vairākas lietas. Vienlaicīgi gribam norādīt, ka tomēr prioritātes, kuras mēs esam izvirzījuši savā programmā, mēs noteikti saglabāsim.

Kā šodien redzējām, tika lūgts meklēt dažam labam labojumam varbūt citu formātu: kurā likumā to paredzēt, un kā to iekļaut? Līdzīgi mēs skatāmies arī uz visu šo atbalstu kopumā.

Kā vienu no svarīgākajiem šīsdienas sēdē skatītajiem jautājumiem es gribu atzīmēt grozījumus Krimināllikumā. 9.Saeimas laikā – 2010.gada 21.oktobrī – tika pieņemti grozījumi, kas vēlāk – pēc profesionāļu viedokļiem – tika atzīti par kļūdainiem, un šodien Saeimai bija tas jālabo... šī kļūda bija jālabo. Juridiskā komisija piedāvāja šo risinājumu, un Saeima šodien to steidzamības kārtā akceptēja.

Vienlaicīgi gribu norādīt, ka, ja likums būtu palicis nemainīts, būtu izveidojusies tāda, no vienas puses, kurioza, bet, no otras puses, pat ļoti nepatīkama situācija, ka attiecībā uz veselu kategoriju likumpārkāpumu (tās šajā konkrētajā gadījumā būtu autortiesību, blakustiesību pārkāpšanas lietas) būtu izveidojusies iespēja saņemt zināmu amnestiju. Tas ir absolūti nepieņemami. Īpaši, ja tas ir kaut kādā vienā periodā... Tagad šī kļūda ir labota, un šodien steidzamības kārtā mēs likumprojektu pieņēmām galīgajā lasījumā.

Visbeidzot gribu teikt, ka šobrīd pats svarīgākais jautājums, pie kā strādājam mēs visi kopīgi, ir 2011.gada budžets. Tas ir saistīts ar ļoti, ļoti daudzām nozarēm un ļoti daudzām lietām, kas ir jāizskata, jāapspriež un jāapdomā, un tas arī ir pamatdarbs, ko mēs šobrīd darām.

Paldies.

Vadītāja. Paldies Ingmāram Čaklajam – apvienības „Vienotība” frakcijas deputātam.

Līdz ar to šodienas raidījums „Frakciju viedokļi” ir izskanējis.

To vadīja Saeimas Preses dienesta konsultante Dace Laipa.

Paldies, ka klausījāties, un visu labu!

Piektdien, 31.martā