Kā strādā komisijas?

Komisijas sagatavo izskatīšanai lietas, par kurām deputāti pēc tam spriež Saeimas sēdēs. Pamatojoties uz Saeimas lēmumiem, komisijas izskata likumprojektus, priekšlikumus un iesniegumus.

Otrs komisiju darba virziens ir kontrole pār izpildvaras darbu. Komisijas izskata sabiedrībā aktuālus jautājumus un spriež par nepieciešamajiem uzlabojumiem ministriju, valsts un pašvaldību iestāžu darbā.

Komisijām ir tiesības pieprasīt savai darbībai vajadzīgās ziņas un paskaidrojumus no attiecīgā ministra un viņa pakļautībā vai pārraudzībā esošajām iestādēm.  Nepieciešamo informāciju un paskaidrojumus komisijas var prasīt arī no pašvaldībām. Tāpat komisijas var uzaicināt uz sēdēm amatpersonas, lai uzklausītu to paskaidrojumus.

Deputāti komisijās uzklausa atbildīgo ministriju argumentus, kā arī nozares lietpratēju, sociālo partneru un nevalstisko organizāciju viedokļus. Komisiju sēdēs tiek paustas dažādas intereses, atšķirīgi politiskie uzskati un daudzpusīgi viedokļi par to, kāds būtu piemērotākais konkrētās problēmas risinājums.

Komisiju sēdes ir lemttiesīgas, ja tajās piedalās vismaz puse no komisijas locekļu skaita. Lēmumus komisijas pieņem ar balsu vairākumu.

Līdztekus deputātiem komisiju sēdēs piedalās uzaicinātie izpildvaras pārstāvji, nozaru lietpratēji un nevalstisko organizāciju pārstāvji. Sēdes ir atklātas, un to norisei var sekot arī Saeimā akreditētie mediju pārstāvji. Katra komisija uz Saeimas vai komisijas lēmuma pamata var noturēt aizklātu sēdi.

Katru komisijas sēdi protokolē. Sēdes protokolā fiksē izskatīto darba kārtību, pieņemtos lēmumus un balsošanas rezultātus. Katram komisijas loceklim ir tiesības pievienot protokolam savu atsevišķo viedokli (ne vēlāk kā nākamajā sēdē).

Trešdien, 22.maijā
09:00  Eiropas lietu komisijas sēde
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
10:00  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
10:10  Ārlietu komisijas sēde
10:15  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde (turpinājums)
12:00  Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas sēde
12:00  Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas sēde
12:00  Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēde
13:00  Saeimas Eiropas lietu komisijas deputātu tikšanās ar Francijas Republikas ārējās tirdzniecības, frankofonijas un Francijas valstspiederīgo ārzemēs ministru Franck Riester
15:00  Ilgtspējīgas attīstības komisijas Demogrāfijas, ģimeņu un bērnu lietu apakškomisijas sēde
15:30  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Mediju politikas apakškomisijas un Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas kopsēde