NATO Parlamentārā asambleja

NATO Parlamentārā asambleja (NATO PA) ir 1955. gadā dibināta konsultatīva starpparlamentāra organizācija, kas apvieno Ziemeļatlantijas līguma organizācijas valstu parlamentāriešus (269 delegāti no 30 NATO dalībvalstīm).

NATO PA Latvijas delegāciju veido seši Saeimas deputāti (trīs pastāvīgie pārstāvji un trīs viņu aizstājēji).

PA veido būtisku saikni starp NATO un dalībvalstu parlamentiem, stiprina politisko dialogu, kā arī veicina sabiedrības atbalstu alianses politikai. Tā nodrošina demokrātisku kontroli pār bruņotajiem spēkiem, uzlabo izpratni par galvenajiem drošības jautājumiem un sekmē lielāku NATO politikas pārskatāmību. Tā palīdz stiprināt transatlantiskās attiecības, kas ir alianses pamatvērtība, kā arī savstarpēji papildinošu sadarbību ar Eiropas Savienību. Tā nes vēstījumu, ka NATO nav tikai politiski militāra organizācija, bet demokrātiju alianse, kuras pamatā ir kopīgas vērtības.

Kopš aukstā kara beigām NATO PA iesaista savā darbībā parlamentāriešus no tām Centrāleiropas, Austrumeiropas un citām pasaules valstīm, kuras vēlas ciešāku sadarbību ar aliansi (apmēram 100 delegāti no 11 asociēto valstu, četru Vidusjūras asociēto valstu,  kā arī astoņu parlamentāro novērotāju delegācijām). Šī integrācija ir devusi gan politisku, gan praktisku palīdzību un ir veicinājusi parlamentārās drošības un demokrātijas stiprināšanu visā Eiroatlantiskajā reģionā un pasaulē kopumā.

NATO PA darbojas piecas pastāvīgās komitejas:

  • Aizsardzības un drošības komiteja;
  • Demokrātijas un drošības komiteja;
  • Ekonomikas un drošības komiteja;
  • Politiskā komiteja;
  • Zinātnes un tehnoloģiju komiteja.

Aktīvi darbojas arī divas padomes:

  • Ukrainas un NATO parlamentārā padome;
  • Gruzijas un NATO parlamentārā padome.

Sesiju laikā deputāti izstrādā un pieņem rezolūcijas par aktuāliem transatlantiskās drošības jautājumiem, inovācijām, esošajām un jaunajām stratēģijām.

Pirmdien, 20.maijā