Kā izveido komisijas?

Komisiju izveidošanas principus un sastāvu nosaka Saeima. Komisijas tiek izveidotas katra Saeimas sasaukuma sākumā, bet to sastāvu parlaments var mainīt arī vēlāk darba gaitā. Katrā komisijā strādā deputāti no dažādām frakcijām, atspoguļojot proporcionālu Saeimā ievēlēto politisko spēku pārstāvniecību.

Izņēmums ir Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija, kurā ievēlē divus deputātus no katras Saeimas frakcijas, kā arī Nacionālās drošības komisija, kurā strādā pa vienam pārstāvim no katras frakcijas.

Komisijas priekšsēdētāju un sekretāru komisijas deputāti ievēlē no komisijas locekļu vidus. Ja nepieciešams, deputāti ievēlē arī priekšsēdētāja biedru.

Apakškomisijas izveido pašas komisijas. Atšķirībā no komisijām to izveidei un locekļu ievēlēšanai nav nepieciešams Saeimas balsojums. Apakškomisijas sastāvā var iekļaut arī deputātus, kuri nav attiecīgās komisijas locekļi. Savus lēmumus un priekšlikumus apakškomisija iesniedz komisijai. Apakškomisijas darbu vada tās priekšsēdētājs un sekretārs, kurus apakškomisijas deputāti ievēlē no sava vidus.

Deputāts vienā un tajā pašā laikā drīkst strādāt ne vairāk kā divās pastāvīgajās komisijās un trīs apakškomisijās. Taču priekšsēdētāja amatu deputāts var ieņemt tikai vienā pastāvīgajā komisijā.

Ceturtdien, 30.maijā
09:00  Saeimas 2024.gada 30.maija kārtējā sēde
17:00  2024.gada 30.maija atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem - atcelta