Darba kārtība

Latvijas Republikas Saeimas
2007.gada 1.februāra
sēdes darba kārtība (9:00)
I. Prezidija ziņojumi


1. Par iesniegtajiem likumprojektiem


41.         Lēmuma projekts "Par Kārļa Leiškalna 9.Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu". (Nr.86/Lm9)

(Dok. Nr.417)        (Balsojums: par-86, pret-1, atturas-2)   Paziņojums   
Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija


1.         1. Likumprojekts "Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā". (Nr.188/Lp9)

(Dok. Nr.364, 364A)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā)


2.         2. Likumprojekts "Likums par 1920.gada 11.augustā noslēgtā Miera līguma starp Latviju un Krieviju spēkā esamību". (Nr.189/Lp9)

(Dok. Nr.368, 368A)        (Balsojums: par-9, pret-38, atturas-39)   Noraidīts   
Deputāti Māris Grīnblats, Imants Kalniņš, Anna Seile, Pēteris Tabūns, Dzintars Rasnačs


3.         3. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par invalīdu medicīnisko un sociālo aizsardzību"". (Nr.190/Lp9)

(Dok. Nr.373, 373A)        (Balsojums: par-38, pret-22, atturas-32)   Noraidīts   
Deputāti Artūrs Rubiks, Sergejs Fjodorovs, Nils Ušakovs, Jānis Urbanovičs, Oļegs Deņisovs


4.         4. Likumprojekts "Grozījumi Valsts valodas likumā". (Nr.191/Lp9)

(Dok. Nr.374, 374A)        (Balsojums: par-22, pret-59, atturas-10)   Noraidīts   
Deputāti Jakovs Pliners, Juris Sokolovskis, Nikolajs Kabanovs, Vladimirs Buzajevs, Miroslavs Mitrofanovs, Valērijs Buhvalovs


5.         5. Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā". (Nr.192/Lp9)

(Dok. Nr.375, 375A)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Juridiskā komisijai (atbildīgā)


6.         6. Likumprojekts "Biometrijas datu apstrādes sistēmas likums". (Nr.193/Lp9)

(Dok. Nr.376, 376A)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai (atbildīgā), Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai


7.         7. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par 1999.gada 3.jūnija Protokolu par grozījumiem 1980.gada 9.maija Konvencijā par starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem (COTIF)"". (Nr.194/Lp9)

(Dok. Nr.391, 391A)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Ārlietu komisijai (atbildīgā)


8.         8. Likumprojekts "Grozījumi Valsts informācijas sistēmu likumā". (Nr.195/Lp9)

(Dok. Nr.392, 392A)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Tautsaimniecības komisijai (atbildīgā)


9.         9. Likumprojekts "Par Banku augstskolas Satversmi". (Nr.196/Lp9)

(Dok. Nr.398, 398A)
Izglītības, kultūras un zinātnes komisija
Nodots komisijai :    Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai (atbildīgā)


10.         10. Likumprojekts "Par Nolīgumu, ar kuru groza Partnerattiecību nolīgumu starp Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu grupas locekļiem, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses, kas parakstīts Kotonu 2000.gada 23.jūnijā". (Nr.197/Lp9)

(Dok. Nr.401, 401A, 401B)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Ārlietu komisijai (atbildīgā)


11.         11. Likumprojekts "Par Iekšējo nolīgumu starp dalībvalstu valdību pārstāvjiem Padomes sanāksmē, ar ko groza Iekšējo nolīgumu (2000.gada 18.septembris) par pasākumiem, kas jāveic, un procedūrām, kas jāievēro, īstenojot Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu un Eiropas Kopienas partnerattiecību nolīgumu". (Nr.198/Lp9)

(Dok. Nr.402, 402A)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Ārlietu komisijai (atbildīgā)


12.         12. Likumprojekts "Par Starptautiskās hidrogrāfijas organizācijas konvencijas grozījumu protokolu". (Nr.199/Lp9)

(Dok. Nr.403, 403A)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Ārlietu komisijai (atbildīgā), Tautsaimniecības komisijai


13.         13. Likumprojekts "Par Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju Iekšējo nolīgumu par Kopienas palīdzības finansēšanu saskaņā ar daudzgadu finanšu shēmu laikposmam no 2008.gada līdz 2013.gadam atbilstīgi ĀKK–EK partnerattiecību nolīgumam un par finansiālas palīdzības piešķiršanu aizjūras zemēm un teritorijām, uz ko attiecas EK Līguma ceturtā daļa". (Nr.200/Lp9)

(Dok. Nr.404, 404A)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Ārlietu komisijai (atbildīgā), Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai


14.         14. Likumprojekts "Par Konvencijas par atbildības ierobežošanu attiecībā uz jūras prasībām protokolu". (Nr.201/Lp9)

(Dok. Nr.405, 405A)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Ārlietu komisijai (atbildīgā), Tautsaimniecības komisijai


15.         15. Likumprojekts "Par Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm par gaisa pārvadātāju veikto pasažieru datu reģistra (PDR) datu apstrādi un pārsūtīšanu Amerikas Savienoto Valstu Iekšzemes drošības departamentam". (Nr.202/Lp9)

(Dok. Nr.406, 406A)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, Ārlietu komisijai (atbildīgā)


42.         Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību"". (Nr.210/Lp9)

(Dok. Nr.421,421A)        (Balsojums: par-71, pret-21, atturas-0)
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija
Nodots komisijai :    Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai (atbildīgā)


2. Par atvaļinājuma piešķiršanu


16.         Deputātam Sergejam Dolgopolovam.

(Dok. Nr.385)        (Balsojums: par-88, pret-0, atturas-1)   Pieņemts   


II. Amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana


17.         1. Lēmuma projekts "Par Aivara Keiša apstiprināšanu par Augstākās tiesas tiesnesi". (Nr.83/Lm9)

(Dok. Nr.388)        (Balsojums: par-95, pret-0, atturas-0)   Paziņojums   
Juridiskā komisija


18.         2. Lēmuma projekts "Par Saeimas piekrišanu Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesneses Beatrises Tāleres saukšanai pie kriminālatbildības". (Nr.84/Lm9)

(Dok. Nr.389)        (Balsojums: par-94, pret-0, atturas-1)   Paziņojums   
Juridiskā komisija


19.         3. Lēmuma projekts "Par Saeimas piekrišanu Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesneses Irēnas Poļikarpovas saukšanai pie kriminālatbildības". (Nr.85/Lm9)

(Dok. Nr.390)        (Balsojums: par-94, pret-0, atturas-1)   Paziņojums   
Juridiskā komisija


III. Likumprojektu izskatīšana


20.         1. Likumprojekts "Par pilnvarojumu Ministru kabinetam parakstīt 1997.gada 7.augustā parafēto Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līguma projektu par Latvijas un Krievijas valsts robežu". (Nr.174/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.341, 394)        (Balsojums: par-65, pret-26, atturas-0)   Pieņemts   
Ārlietu komisija


21.         2. Likumprojekts "Grozījumi Nacionālās drošības likumā". (Nr.162/Lp9) (Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.32)

(2. lasījums)       (10 priekšlikumi) (Steidzams)
(Dok. Nr.302,302B)        (Balsojums: par-54, pret-38, atturas-1)   Likums   
Nacionālās drošības komisija


22.         3. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts noslēpumu"". (Nr.163/Lp9) (Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.33)

(2. lasījums)       (10 priekšlikumi) (Steidzams)
(Dok. Nr.303,303B)        (Balsojums: par-51, pret-38, atturas-1)   Likums   
Nacionālās drošības komisija


23.         4. Likumprojekts "Grozījumi Valsts drošības iestāžu likumā". (Nr.164/Lp9) (Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.34)

(2. lasījums)       (14 priekšlikumi) (Steidzams)
(Dok. Nr.304,304B)        (Balsojums: par-54, pret-39, atturas-1)   Likums   
Nacionālās drošības komisija


Sēde beigusies 19:55!24.         5. Likumprojekts "Grozījums Publisko iepirkumu likumā".
(Nr.167/Lp9) (Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.37)

(2. lasījums)       (10 priekšlikumi) (Steidzams)
(Dok. Nr.307,307C)
Tautsaimniecības komisija


26.         7. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Nr.58/Lp9)

(3. lasījums)       (9 priekšlikumi)
(Dok. Nr.377)
Juridiskā komisija


27.         8. Likumprojekts "Grozījumi Dizainparaugu likumā". (Nr.43/Lp9)

(3. lasījums)       (3 priekšlikumi)
(Dok. Nr.395)
Izglītības, kultūras un zinātnes komisija


28.         9. Likumprojekts "Grozījumi likumā ''Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm''". (Nr.42/Lp9)

(3. lasījums)       (2 priekšlikumi)
(Dok. Nr.396)
Izglītības, kultūras un zinātnes komisija


29.         10. Likumprojekts "Grozījumi Autortiesību likumā". (Nr.40/Lp9)

(3. lasījums)       (11 priekšlikumi)
(Dok. Nr.397)
Izglītības, kultūras un zinātnes komisija


30.         11. Likumprojekts "Par Frankofonijas statūtiem". (Nr.37/Lp9)

(2. lasījums)       (nav priekšlikumu)
(Dok. Nr.91, 393)
Ārlietu komisija


31.         12. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par autoceļiem"". (Nr.173/Lp9)

(1. lasījums)
(Dok. Nr.336, 369)
Tautsaimniecības komisija


32.         13. Likumprojekts "Grozījumi Ķemeru nacionālā parka likumā". (Nr.171/Lp9)

(1. lasījums)
(Dok. Nr.334, 372)
Agrārās, vides un reģionālās politikas komisija


33.         14. Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā". (Nr.61/Lp9)

(2. lasījums)       (6 priekšlikumi)
(Dok. Nr.135, 378)
Juridiskā komisija


34.         15. Likumprojekts "Grozījums Krimināllikumā". (Nr.83/Lp9)

(2. lasījums)       (1 priekšlikums)
(Dok. Nr.162, 379)
Juridiskā komisija


35.         16. Likumprojekts "Grozījums Krimināllikumā". (Nr.134/Lp9)

(2. lasījums)       (1 priekšlikums)
(Dok. Nr.234, 380)
Juridiskā komisija


36.         17. Likumprojekts ''Grozījums Krimināllikumā''. (Nr.50/Lp9)

(2. lasījums)       (nav priekšlikumu)
(Dok. Nr.124, 381)
Juridiskā komisija


37.         18. Likumprojekts "Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā". (Nr.172/Lp9)

(1. lasījums)
(Dok. Nr.335, 383)
Sociālo un darba lietu komisija


38.         19. Likumprojekts "Grozījumi Repatriācijas likumā". (Nr.26/Lp9)

(2. lasījums)       (12 priekšlikumi)
(Dok. Nr.73, 386)
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija


39.         20. Likumprojekts "Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā". (Nr.6/Lp9)

(2. lasījums)       (30 priekšlikumi)
(Dok. Nr.25, 399)
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


40.         21. Likumprojekts "Grozījums Jūras kodeksā". (Nr.136/Lp9)

(2. lasījums)       (26 priekšlikumi)
(Dok. Nr.242, 400)
Tautsaimniecības komisija