Rīgā, 2007

Rīgā, 2007.gada 25.janvārī

Nr.9/3 –

Saeimas Prezidijam

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā izskatīšanai šādus lēmumu projektus:

“Par A.Keiša apstiprināšanu par Augstākās tiesas tiesnesi”;

“Par Saeimas piekrišanu Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesneses B.Tāleres saukšanai pie kriminālatbildības”;

“Par Saeimas piekrišanu Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesneses I.Poļikarpovas saukšanai pie kriminālatbildības”.

 

Pielikumā: lēmumu projekti un informatīvais materiāls.

 

 

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs                                    M.Segliņš 


 

projekts

 

 

 

 

 

 

latvijas republikas saeimas

lēmums

 

 

 

Par A.Keiša apstiprināšanu par Augstākās tiesas tiesnesi

 

 

Apstiprināt Aivaru Keišu par Augstākās tiesas tiesnesi, vienlaikus atbrīvojot viņu no Zemgales apgabaltiesas tiesneša amata.