Rīgā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

2007. gada 23. janvārī Nr. 8/6-2 -

 

Saeimas Prezidijam

 

 

            Lūdzam iekļaut nākamās Saeimas sēdes darba kārtībā likumprojektu „Likums par 1920. gada 11.augustā noslēgtā Miera līguma starp Latviju un Krieviju spēkā esamību”.

 

 

Pielikumā: Likumprojekts.

 

Saeimas deputāti:

 

1. ______________________            _______________________

 

 

2. ______________________            _______________________

 

 

3. ______________________            _______________________

 

 

4. ______________________            _______________________

 

 

5. ______________________            _______________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts

 

 

 

Likums par 1920. gada 11.augustā noslēgtā Miera līguma

 starp Latviju un Krieviju spēkā esamību

 

 

            Pamatojoties uz 1918. gada 18. novembrī dibinātās Latvijas Republikas tiesisko pēctecību un Latvijas Republikas Satversmes 3. pantu, kā arī, ņemot vērā Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Augstākās Padomes 1990. gada 4. maija deklarāciju „Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu”, Latvijas Republikas Augstākās Padomes 1991. gada 21. augusta likumu „Par Latvijas Republikas valstisko statusu”, Latvijas Republikas Augstākās Padomes 1992. gada 22. janvāra lēmumu „Par Abrenes pilsētas un sešu Abrenes apriņķa pagastu aneksijas neatzīšanu” un 1920. gada 11. augustā noslēgto Miera līgumu starp Latviju un Krieviju, noteikt, ka gadījumā, ja tiek parakstīts un ratificēts Latvijas un Krievijas robežlīgums, kurā aprakstītā robeža atšķiras no iepriekšminētā līguma 3. pantā noteiktās abu valstu robežas, tad 1920. gada 11. augusta Miera līguma starp Latviju un Krieviju 3. pants nezaudē spēku.