Darba kārtība

Latvijas Republikas Saeimas
2006.gada 31.maija
sēdes darba kārtība (15:00)
I. Likumprojekta izskatīšanas turpinājums


1.         Likumprojekts "Grozījums likumā "Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām"". (Reģ. nr.1598)

(2. lasījums)       (28 priekšlikumi)
(Dok. nr.5506, 5871)        (Balsojums: par-43, pret-25, atturas-26)   Noraidīts   
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija


II. Likumprojektu izskatīšana


2.         1. Likumprojekts "Grozījumi Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likumā". (Reģ. nr.1655)

(1. lasījums)
(Dok. nr.5734, 5877)        (Balsojums: par-78, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Sociālo un darba lietu komisija


3.         2. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Latvijas Republikas valsts materiālajām rezervēm"". (Reģ. nr.1666)

(1. lasījums)
(Dok. nr.5758, 5878)        (Balsojums: par-78, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija


4.         3. Likumprojekts "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā". (Reģ. nr.1657)

(1. lasījums) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. nr.5736, 5879)        (Balsojums: par-78, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


5.         4. Likumprojekts "Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā". (Reģ. nr.1670)

(1. lasījums)
(Dok. nr.5764, 5880)        (Balsojums: par-69, pret-3, atturas-0)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


6.         5. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes dzīlēm"". (Reģ. nr.1653)

(1. lasījums)
(Dok. nr.5728, 5881)        (Balsojums: par-75, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija


7.         6. Likumprojekts "Grozījumi Reģionālās attīstības likumā". (Reģ. nr.1611)

(2. lasījums)       (11 priekšlikumi)
(Dok. nr.5550, 5895)        (Balsojums: par-76, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija


Sēde beigusies 15:58!


8.         7. Likumprojekts "Par Hāgas Starptautisko privāttiesību konferences Statūtu grozījumiem".
(Reģ. nr.1668)

(1. lasījums) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. nr.5762, 5901)
Ārlietu komisija


9.         8. Likumprojekts "Par Protokolu, kas groza Nolīguma starp Ziemeļatlantijas līguma slēdzējām pusēm par sadarbību ar atomieročiem saistītas informācijas jomā pielikumu par drošības jautājumiem". (Reģ. nr.1600)

(1. lasījums) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. nr.5520, 5902)
Ārlietu komisija


10.         9. Likumprojekts "Par 2005.gada 13.aprīļa Starptautisko konvenciju par kodolterorisma apkarošanu". (Reģ. nr.1680)

(1. lasījums) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. nr.5775, 5903)
Ārlietu komisija


11.         10. Likumprojekts "Par starptautisko organizāciju noteikto sankciju ieviešanu Latvijas Republikā". (Reģ. nr.1678)

(1. lasījums)
(Dok. nr.5773, 5904)
Ārlietu komisija


12.         11. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Izraēlas Valsts valdības konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem". (Reģ. nr.1688)

(1. lasījums)
(Dok. nr.5783, 5905)
Ārlietu komisija


13.         12. Likumprojekts "Par Saprašanās memorandu starp Eiropas Kopienu, Beļģijas Karalisti, Čehijas Republiku, Dānijas Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Igaunijas Republiku, Grieķijas Republiku, Spānijas Karalisti, Francijas Republiku, Īriju, Itālijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Ungārijas Republiku, Maltas Republiku, Nīderlandes Karalisti, Austrijas Republiku, Polijas Republiku, Portugāles Republiku, Slovēnijas Republiku, Slovākijas Republiku, Somijas Republiku, Zviedrijas Karalisti, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti un Andoras Firstisti". (Reģ. nr.1675)

(1. lasījums)
(Dok. nr.5770, 5906)
Ārlietu komisija


14.         13. Likumprojekts "Par Saprašanās memorandu starp Eiropas Kopienu, Beļģijas Karalisti, Čehijas Republiku, Dānijas Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Igaunijas Republiku, Grieķijas Republiku, Spānijas Karalisti, Francijas Republiku, Īriju, Itālijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Ungārijas Republiku, Maltas Republiku, Nīderlandes Karalisti, Austrijas Republiku, Polijas Republiku, Portugāles Republiku, Slovēnijas Republiku, Slovākijas Republiku, Somijas Republiku, Zviedrijas Karalisti, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti un Lihtenšteinas Firstisti". (Reģ. nr.1676)

(1. lasījums)
(Dok. nr.5771, 5907)
Ārlietu komisija


15.         14. Likumprojekts "Par Saprašanās memorandu starp Eiropas Kopienu, Beļģijas Karalisti, Čehijas Republiku, Dānijas Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Igaunijas Republiku, Grieķijas Republiku, Spānijas Karalisti, Francijas Republiku, Īriju, Itālijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Ungārijas Republiku, Maltas Republiku, Nīderlandes Karalisti, Austrijas Republiku, Polijas Republiku, Portugāles Republiku, Slovēnijas Republiku, Slovākijas Republiku, Somijas Republiku, Zviedrijas Karalisti, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti un Sanmarīno Republiku". (Reģ. nr.1677)

(1. lasījums)
(Dok. nr.5772, 5908)
Ārlietu komisija


16.         15. Likumprojekts "Par Saprašanās memorandu starp Eiropas Kopienu, Beļģijas Karalisti, Čehijas Republiku, Dānijas Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Igaunijas Republiku, Grieķijas Republiku, Spānijas Karalisti, Francijas Republiku, Īriju, Itālijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Ungārijas Republiku, Maltas Republiku, Nīderlandes Karalisti, Austrijas Republiku, Portugāles Republiku, Slovēnijas Republiku, Slovākijas Republiku, Somijas Republiku, Zviedrijas Karalisti, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti un Šveices Konfederāciju". (Reģ. nr.1687)

(1. lasījums)
(Dok. nr.5782, 5909)
Ārlietu komisija


17.         16. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par policiju"". (Reģ. nr.1685)

(1. lasījums)
(Dok. nr.5780, 5912)
Aizsardzības un iekšlietu komisija


18.         17. Likumprojekts "Grozījums Valsts drošības iestāžu likumā". (Reģ. nr.1681)

(1. lasījums) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. nr.5776, 5913)
Aizsardzības un iekšlietu komisija


19.         18. Likumprojekts "Grozījums Ieroču aprites likumā". (Reģ. nr.1667)

(1. lasījums) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. nr.5759, 5914)
Aizsardzības un iekšlietu komisija


20.         19. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem"". (Reģ. nr.1529)

(2. lasījums)       (5 priekšlikumi)
(Dok. nr.5307, 5927)
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija


21.         20. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām"". (Reģ. nr.1426)

(1. lasījums)
(Dok. nr.4966)
Ministru kabinets


              21. Alternatīvais likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām"". (Reģ. nr.1730)

(1. lasījums)
(Dok. nr.5934)

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijaIII. Lēmumu projektu un likumprojektu izskatīšana


22.         1. Lēmuma projekts "Par pavasara sesijas slēgšanu un rudens sesijas sākšanu". (Lēm. proj. reģ. nr.965)

(Dok. nr.5884)
Deputāti Solvita Āboltiņa, Inguna Rībena, Uldis Mārtiņš Klauss, Dzintars Zaķis, Ainars Latkovskis, Aigars Pētersons, Silva Bendrāte, Roberts Jurķis, Sarmīte Ķikuste, Kārlis Šadurskis


23.         2. Lēmuma projekts "Par Andreja Mihaļčenko apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.970)

(Dok. nr.5954)
Juridiskā komisija


24.         3. Lēmuma projekts "Par Valijas Grebežnieces iecelšanu par Siguldas tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.971)

(Dok. nr.5955)
Juridiskā komisija


25.         4. Lēmuma projekts "Par Ivara Ķiploka iecelšanu par Ventspils tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.972)

(Dok. nr.5956)
Juridiskā komisija


26.         5. Lēmuma projekts "Par Evikas Klēpes iecelšanu par Liepājas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.973)

(Dok. nr.5957)
Juridiskā komisija


27.         6. Lēmuma projekts "Par Dinas Rīnas iecelšanu par Kuldīgas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.974)

(Dok. nr.5958)
Juridiskā komisija


28.         7. Lēmuma projekts "Par Vitas Saulītes iecelšanu par Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.975)

(Dok. nr.5959)
Juridiskā komisija


29.         8. Likumprojekts "Grozījums Zemesgrāmatu likumā". (Reģ. nr.1726)

(1. lasījums) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. nr.5926)
Juridiskā komisija


30.         9. Likumprojekts "Grozījumi Doma baznīcas un klostera ansambļa likumā". (Reģ. nr.1727)

(1. lasījums) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. nr.5930)
Izglītības, kultūras un zinātnes komisija


31.         10. Lēmuma projekts "Par Daiņa Turlā iekļaušanu Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Parlamentu Asamblejas Latvijas delegācijas sastāvā". (Lēm. proj. reģ. nr.976)

(Dok. nr.5972)
Deputāti Dainis Turlais, Jānis Šmits, Jevgenija Stalidzāne, Ainārs Šlesers, Oskars Kastēns, Valērijs Karpuškins, Inta Feldmane, Pāvels Maksimovs, Anatolijs Mackevičs, Aina Verze


32.         11. Lēmuma projekts "Par atbildīgās komisijas maiņu likumprojektam "Grozījumi Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likumā"" (reģ.nr.1709). (Lēm. proj. reģ. nr.977)

(Dok. nr.5976)
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija