Rīgā, 2006

Rīgā, 2006.gada 23.maijā

Nr.9/3 –

Saeimas Prezidijam

 

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 51.pantu, Juridiskā komisija lūdz izdarīt grozījumu Saeimas š.g. 25.maija sēdes izsludinātajā darba kārtībā un iekļaut tajā izskatīšanai šādus lēmumu projektus:

“Par A.Mihaļčenko apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnesi”;

“Par V.Grebežnieces iecelšanu par Siguldas tiesas tiesnesi”;

“Par I.Ķiploka iecelšanu par Ventspils tiesas tiesnesi”;

“Par E.Klēpes iecelšanu par Liepājas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi”;

“Par D.Rīnas iecelšanu par Kuldīgas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi”;

“Par V.Saulītes iecelšanu par Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi”.

 

Pielikumā: lēmumu projekti un informatīvais materiāls.

 

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs                                    M.Segliņš 


 

projekts

 

 

 

 

 

 

latvijas republikas saeimas

lēmums

 

 

 

Par E.Klēpes iecelšanu par Liepājas

zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi

 

 

 Iecelt Eviku Klēpi par Liepājas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi.