20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006. gada ____. maijā

Nr.________________

 

Saeimas Prezidijam

 

Saeimas Aizsardzības un iekšlietu komisija savā š.g. 17. maija sēdē ir izskatījusi likumprojektu Grozījumi likumā “Par policiju” (reģ. nr. 1685) 1. lasījumam.

Komisija konceptuāli atbalstīja minēto likumprojektu un lūdz iekļaut tā izskatīšanu Saeimas sēdes darba kārtībā.

 

 

 

 

 

Komisijas priekšsēdētājs                                                        J.Dalbiņš