2006

 

 

 

 

 

 

 

 

2006.gada _____ maijā

Nr.9/6 -

 

 

SAEIMAS PREZIDIJAM

 

 

Aizsardzības un iekšlietu komisija savā šā gada 17.maija sēdē ir apspriedusi likumprojektu “Grozījums Ieroču aprites likumā” (reģ.nr.1667) pirmajam lasījumam.

 

          Komisija nolēma konceptuāli atbalstīt augstākminēto likumprojektu un lūgt Saeimu atzīt to par steidzamu.

 

 

 

 

Ar cieņu

komisijas priekšsēdētājs

Juris Dalbiņš