2000

 

2006. gada 18. maijā     nr. 9/3 -

 

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

 

          Juridiskā komisija lūdz iekļaut nākamās kārtējās Saeimas sēdes darba kārtībā likumprojektu “Grozījums Zemesgrāmatu likumā” un izskatīt jautājumu par tā nodošanu komisijai.

            Juridiskā komisija lūdz minēto likumprojektu nodot tikai Juridiskajai komisijai.

Juridiskā komisija lūdz minēto likumprojektu izskatīt pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā.

Juridiskā komisija lūdz atzīt likumprojektu par steidzamu.

 

 

Pielikumā: likumprojekts un anotācija uz 2 lapām.

 

         

         

 

 

 

 

 

Komisijas priekšsēdētājs                                                  M. Segliņš

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts

 

 

Iesniedz Juridiskā komisija

 

 

 

 

Grozījums Zemesgrāmatu likumā

 

 

            Izdarīt Zemesgrāmatu likumā (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 14./15.nr., Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 5.nr.; 1998, 23.nr.; 1999, 23.nr.; 2003, 9.nr.; 2004, 10.nr.; 2006, 6.nr.) šādu grozījumu:

 

 

 

Izslēgt 98. panta piezīmi.

 

 

 

 

 

 


 

Likumprojekta

“Grozījums Zemesgrāmatu likumā”

ANOTĀCIJA

 

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

Ar 14.03.2006. Satversmes tiesas spriedumu Zemesgrāmatu likuma 98.panta piezīme atzīta par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 92.pantam un spēkā neesošu no 2006.gada 1.jūlija, tādēļ minētā norma no likuma ir jāizslēdz.

 

2. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību?

Persona varēs lūgt viņu atbrīvot no drošības naudas iemaksas vai samazināt tās apmēru, iesniedzot AT Senātā sūdzību par zemesgrāmatu nodaļas tiesneša lēmumiem, kas līdz šim bija obligāta.

3. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem?

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu?

Vienlaikus tiek izdarīti grozījumi Civilprocesa likumā.

5. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst likumprojekts?

Likumprojekts šo jomu neskar.

6. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot likumprojektu?

Ar Augstāko tiesu un Tieslietu ministriju.

7. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

Normatīvā akta izpilde tiks nodrošināta ar jau esošo institūciju palīdzību, to kompetences ietvaros.