Darba kārtība

Latvijas Republikas Saeimas
2003. gada 06. novembra
sēdes darba kārtība (9:00)I. Prezidija ziņojumi
1. Par iesniegtajiem likumprojektiem

1.         1. Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā". (Reģ. nr.480)
                        (Dok. nr.1459, 1459A)
                         Ministru kabinets
2.         2. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju"". (Reģ. nr.481)
                        (Dok. nr.1460, 1460A)
                         Ministru kabinets
3.         3. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās"". (Reģ. nr.482)
                        (Dok. nr.1461, 1461A)
                         Ministru kabinets
4.         4. Likumprojekts "Par Eiropas Savienības un Latvijas Asociācijas padomes lēmumu par grozījumiem Eiropas Līguma 3.protokolā". (Reģ. nr.483)
                        (Dok. nr.1463, 1463A)
                         Ministru kabinets
5.         5. Likumprojekts "Grozījumi Reliģisko organizāciju likumā". (Reģ. nr.484)
                        (Dok. nr.1464, 1464A)
                         Ministru kabinets
6.         6. Likumprojekts "Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā". (Reģ. nr.485)
                        (Dok. nr.1465, 1465A)
                         Ministru kabinets
7.         7. Likumprojekts "Grozījumi Darba likumā". (Reģ. nr.486)
                        (Dok. nr.1466, 1466A)
                         Ministru kabinets
8.         8. Likumprojekts "Grozījums likumā "'Par maternitātes un slimības apdrošināšanu"". (Reģ. nr.487)
                        (Dok. nr.1467, 1467A)
                         Ministru kabinets
9.         9. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"". (Reģ. nr.488)
                        (Dok. nr.1468, 1468A)
                         Ministru kabinets
10.         10. Likumprojekts "Grozījumi Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā". (Reģ. nr.489)
                        (Dok. nr.1472, 1472A)
                         Deputāti Aigars Kalvītis, Ēriks Zunda, Gundars Bērziņš, Juris Dalbiņš, Jānis Lagzdiņš, Dzintars Ābiķis, Māris Kučinskis, Vineta Muižniece
11.         11. Likumprojekts "Grozījums Latvijas Republikas Augstākās padomes lēmumā "Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu"". (Reģ. nr.490)
                        (Dok. nr.1473, 1473A)
                         Deputāti Alberts Krūmiņš, Jānis Esta, Andrejs Naglis, Valērijs Karpuškins, Anatolijs Mackevičs, Pēteris Ontužāns, Pēteris Tabūns, Andris Ārgalis, Gundars Bērziņš, Mareks Segliņš, Uldis Mārtiņš Klauss, Māris Kučinskis, Dzintars Ābiķis
12.         12. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās"". (Reģ. nr.491)
                        (Dok. nr.1474, 1474A)
                         Deputāti Jānis Jurkāns, Aleksandrs Bartaševičs, Dainis Turlais, Pāvels Maksimovs, Andrejs Klementjevs
13.         13. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās"". (Reģ. nr.492)
                        (Dok. nr.1475, 1475A)
                         Deputāti Jānis Jurkāns, Aleksandrs Bartaševičs, Dainis Turlais, Pāvels Maksimovs, Andrejs Klementjevs
14.         14. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par prakses ārstiem"". (Reģ. nr.493)
                        (Dok. nr.1478, 1478A)
                         Ministru kabinets
15.         15. Likumprojekts "Grozījumi Notariāta likumā". (Reģ. nr.494)
                        (Dok. nr.1479, 1479A)
                         Ministru kabinets
16.         16. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par personu noziedzīgu darbību rezultātā, kā arī organizāciju vainas dēļ cietušo ārstēšanai izlietoto līdzekļu atlīdzināšanu"". (Reģ. nr.495)
                        (Dok. nr.1480, 1480A)
                         Ministru kabinets
17.         17. Likumprojekts "Grozījumi Seksuālās un reproduktīvās veselības likumā". (Reģ. nr.496)
                        (Dok. nr.1481, 1481A)
                         Ministru kabinets
18.         18. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par prekursoriem"". (Reģ. nr.497)
                        (Dok. nr.1482, 1482A)
                         Ministru kabinets
19.         19. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par miruša cilvēka ķermeņa aizsardzību un cilvēka audu un orgānu izmantošanu medicīnā"". (Reģ. nr.498)
                        (Dok. nr.1483, 1483A)
                         Ministru kabinets
20.         20. Likumprojekts "Grozījums Alkohola aprites likumā". (Reģ. nr.499)
                        (Dok. nr.1484, 1484A)
                         Ministru kabinets
21.         21. Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā". (Reģ. nr.500)
                        (Dok. nr.1485, 1485A)
                         Ministru kabinets
22.         22. Likumprojekts "Grozījumi Epidemioloģiskās drošības likumā". (Reģ. nr.501)
                        (Dok. nr.1486, 1486A)
                         Ministru kabinets
23.         23. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts noslēpumu"". (Reģ. nr.502)
                        (Dok. nr.1494, 1494A)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
2. Par atvaļinājuma piešķiršanu

24.         Deputātam Martijanam Bekasovam.
                        (Dok. nr.1514)


II. Amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana
25.         1. Lēmuma projekts "Par Dzintras Baltas iecelšanu par Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.240)
                        (Dok. nr.1497)
                         Juridiskā komisija
26.         2. Lēmuma projekts "Par Diānas Dzērvinieces iecelšanu par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.241)
                        (Dok. nr.1498)
                         Juridiskā komisija
27.         3. Lēmuma projekts "Par Roberta Holcmaņa iecelšanu par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.242)
                        (Dok. nr.1499)
                         Juridiskā komisija
28.         4. Lēmuma projekts "Par Sanitas Kanenbergas iecelšanu par Rīgas rajona tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.243)
                        (Dok. nr.1500)
                         Juridiskā komisija
29.         5. Lēmuma projekts "Par Inetas Škutānes iecelšanu par Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.244)
                        (Dok. nr.1501)
                         Juridiskā komisija
30.         6. Lēmuma projekts "Par Antras Lastiņas atbrīvošanu no Ogres zemesgrāmatu nodaļas tiesneša amata". (Lēm. proj. reģ. nr.245)
                        (Dok. nr.1502)
                         Juridiskā komisija
31.         7. Lēmuma projekts "Par Guntas Vilmanes atbrīvošanu no Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesneša amata". (Lēm. proj. reģ. nr.246)
                        (Dok. nr.1503)
                         Juridiskā komisija


III. Lēmuma projekta izskatīšana
32.         Lēmuma projekts "Par Latvijas Republikas 2002.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem un Valsts kontroles atzinumu par Latvijas Republikas 2002.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem apstiprināšanu". (Lēm. proj. reģ. nr.239)
                        (Dok. nr.1491)
                         Publisko izdevumu un revīzijas komisija


IV. Pieprasījumu komisijas atzinums
33.         Pieprasījumu komisijas atzinums par Saeimas deputātu Igora Solovjova, Aleksandra Golubova, Oļega Deņisova, Martijana Bekasova, Sergeja Fjodorova, Nikolaja Kabanova, Jura Sokolovska, Vladimira Buzajeva, Andra Tolmačova un Jakova Plinera pieprasījumu Ministru prezidentam Einaram Repšem "Par nepatiesas informācijas sniegšanu Saeimai par Irākas rīcībā esošajiem masu iznīcināšanas līdzekļiem". (Reģ. nr.230)
                        (Dok. nr.1439, 1439A, 1439B)
                         Pieprasījumu komisija


V. Likumprojektu izskatīšana
34.         1. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2003.gadam"". (Reģ. nr.467)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1404, 1404B)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
35.         2. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Daudzgadējo finansu līgumu starp Latvijas Republiku un Eiropas Komisiju Eiropas Kopienas vārdā"". (Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.352) (Reģ. nr.384)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.1507)
                         Ārlietu komisija
36.         3. Likumprojekts "Grozījumi Sporta likumā". (Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.471) (Reģ. nr.392)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1106, 1495)
                         Izglītības, kultūras un zinātnes komisija
37.         4. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par kultūras pieminekļu aizsardzību"". (Reģ. nr.334)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.1458)
                         Izglītības, kultūras un zinātnes komisija
38.         5. Likumprojekts "Grozījumi Muitas likumā". (Reģ. nr.369)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.1490)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
39.         6. Likumprojekts "Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā". (Reģ. nr.271)
                         (3. lasīju ms)
                        (Dok. nr.1492)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
40.         7. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli"". (Reģ. nr.322)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.1513)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
41.         8. Likumprojekts "Par 1954.gada 14.maija Hāgas konvenciju par kultūras vērtību aizsardzību bruņota konflikta gadījumā un 1954.gada 14.maija protokolu par kultūras vērtību aizsardzību bruņota konflikta gadījumā". (Reģ. nr.331)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1032, 1509)
                         Ārlietu komisija
42.         9. Likumprojekts "Par Nolīgumu par pasažieru starptautisko satiksmi (SMPS)". (Reģ. nr.409)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1178, 1510)
                         Ārlietu komisija
43.         10. Likumprojekts "Par Starptautisko konvenciju par preču robežkontroļu saskaņošanu". (Reģ. nr.356)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1059, 1511)
                         Ārlietu komisija
44.         11. Likumprojekts "Aizturēšanas un apcietinājuma izpildes likums". (Reģ. nr.427)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1280, 1423)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
45.         12. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā". (Reģ. nr.395)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1110, 1487)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
46.         13. Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā". (Reģ. nr.364)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1071, 1488)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
47.         14. Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā". (Iekļauti likumprojekti ar reģ.nr.330, 363 un 394) (Reģ. nr.241)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.687, 1489)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
48.         15. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par piesārņojumu"". (Reģ. nr.297)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.898, 1493)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
49.         16. Likumprojekts "Valsts probācijas dienesta likums". (Reģ. nr.396)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1111, 1496)
                         Juridiskā komisija
50.         17. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tiesu varu"". (Reģ. nr.144)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.293, 1504)
                         Juridiskā komisija
51.         18. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības 2001.gada 20.septembra Vienošanās protokolā par likuma izpildi". (Reģ. nr.458)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1358, 1505)
                         Ārlietu komisija
52.         19. Likumprojekts "Par 1999.gada 3.jūnija Protokolu par grozījumiem 1980.gada 9.maija Konvencijā par starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem (COTIF)". (Reģ. nr.399)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1137, 1506)
                         Ārlietu komisija
53.         20. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas un Turcijas Republikas brīvās tirdzniecības līguma Papildprotokolu nr.2 "Par grozījumiem C protokolā"". (Reģ. nr.457)
                         (1. lasījums) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.1355, 1508)
                         Ārlietu komisija
54.         21. Likumprojekts "Grozījumi Informācijas atklātības likumā". [Iekļauts likumprojekts ar reģ.nr.386 (Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.433)] (Reģ. nr.382)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1096, 1512)
                         Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija