Darba kārtība

Latvijas Republikas Saeimas
2007.gada 22.marta
sēdes darba kārtība (9:00)


11.00. Francijas Republikas Nacionālās Asamblejas prezidenta V.E. Patrika Oljē (Patrick Ollier) uzrunaI. Prezidija ziņojumi


1.         1. Likumprojekts "Par Konvenciju par kultūras izpausmju daudzveidības aizsardzību un veicināšanu". (Nr.271/Lp9)

(Dok. Nr.646, 646A)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Ārlietu komisijai (atbildīgā), Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai


2.         2. Likumprojekts "Grozījumi Ūdens apsaimniekošanas likumā". (Nr.277/Lp9)

(Dok. Nr.664, 664A)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai (atbildīgā)


3.         3. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pašvaldībām"". (Nr.278/Lp9)

(Dok. Nr.666, 666A)        (Balsojums: par-22, pret-23, atturas-37)   Noraidīts   
Deputāti Jakovs Pliners, Juris Sokolovskis,Vladimirs Buzajevs, Miroslavs Mitrofanovs, Valērijs Buhvalovs


4.         4. Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma nodošanu biedrībai "Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padome"". (Nr.279/Lp9)

(Dok. Nr.669, 669A)
Juridiskā komisija
Nodots komisijai :    Juridiskā komisijai (atbildīgā)


5.         5. Likumprojekts "Par Latvijas Lauksaimniecības universitātes Satversmes grozījumiem". (Nr.280/Lp9)

(Dok. Nr.671, 671A)
Izglītības, kultūras un zinātnes komisija
Nodots komisijai :    Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai (atbildīgā)II. Amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana


6.         Lēmuma projekts "Par Lindas Piusas atbrīvošanu no administratīvās rajona tiesas tiesneša amata". (Nr.108/Lm9)

(Dok. Nr.667)        (Balsojums: par-87, pret-1, atturas-0)   Paziņojums   
Juridiskā komisija


III. Pieprasījumu komisijas atzinums


7.         Pieprasījumu komisijas atzinums par Saeimas deputātu Jāņa Urbanoviča, Valērija Agešina, Andreja Klementjeva, Aleksandra Mirska, Vitālija Orlova, Sergeja Dolgopolova, Sergeja Mirska, Ivana Klementjeva, Sergeja Fjodorova, Oļega Deņisova, Aleksandra Golubova un Artūra Rubika pieprasījumu Ministru prezidentam Aigaram Kalvītim "Par cilvēku bojāeju "Reģu" aprūpes centrā". (Nr.1/P9)   (Pieprasījumu komisijas atzinums)

(Dok. Nr.587, 587A)        (Balsojums: par-39, pret-46, atturas-6)   Noraidīts   


IV. Likumprojektu izskatīšana


8.         1. Likumprojekts "Par Starptautiskās hidrogrāfijas organizācijas konvencijas grozījumu protokolu". (Nr.199/Lp9)

(2. lasījums)       (nav priekšlikumu)
(Dok. Nr.403, 674)        (Balsojums: par-81, pret-0, atturas-0)   Likums   
Ārlietu komisija


9.         2. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par 1999.gada 3.jūnija Protokolu par grozījumiem 1980.gada 9.maija Konvencijā par starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem (COTIF)"". (Nr.194/Lp9)

(2. lasījums)       (nav priekšlikumu)
(Dok. Nr.391, 675)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Ārlietu komisija


10.         3. Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā". (Nr.78/Lp9)

(3. lasījums)
(Dok. Nr.653)        (Balsojums: par-75, pret-0, atturas-3)   Likums   
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija


11.         4. Likumprojekts "Grozījumi Jūras kodeksā". (Nr.136/Lp9)

(3. lasījums)       (17 priekšlikumi)
(Dok. Nr.663)        (Balsojums: par-65, pret-6, atturas-15)   Likums   
Tautsaimniecības komisija


12.         5. Likumprojekts "Dokumentu legalizācijas likums". (Nr.21/Lp9)

(3. lasījums)       (13 priekšlikumi)
(Dok. Nr.668)        (Balsojums: par-86, pret-0, atturas-0)   Likums   
Juridiskā komisija


13.         6. Likumprojekts "Grozījums Patērētāju tiesību aizsardzības likumā". (Nr.181/Lp9)

(3. lasījums)       (nav priekšlikumu)
(Dok. Nr.676)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)   Likums   
Tautsaimniecības komisija


14.         7. Likumprojekts "Grozījumi Elektronisko dokumentu likumā". (Nr.255/Lp9)

(1. lasījums)
(Dok. Nr.592, 652)        (Balsojums: par-88, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Tautsaimniecības komisija


15.         8. Likumprojekts "Grozījumi Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likumā". (Nr.89/Lp9)

(2. lasījums)       (41 priekšlikumi)
(Dok. Nr.169, 654)        (Balsojums: par-62, pret-21, atturas-0)   Pieņemts   
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija


16.         9. Likumprojekts "Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā". (Nr.188/Lp9)

(2. lasījums)       (4 priekšlikumi)
(Dok. Nr.364, 655)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


17.         10. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos"". (Nr.251/Lp9)

(1. lasījums)
(Dok. Nr.563)        (Balsojums: par-0, pret-72, atturas-0)   Noraidīts   
Ministru kabinets


              11. Alternatīvais likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos"". (Nr.276/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams)
(komisija ierosina atzīt par steidzamu)

(Dok. Nr.662)

       (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Agrārās, vides un reģionālās politikas komisija


18.         12. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"". (Nr.219/Lp9)

(2. lasījums)       (nav priekšlikumu)
(Dok. Nr.444, 665)        (Balsojums: par-79, pret-1, atturas-0)   Pieņemts   
Sociālo un darba lietu komisija


19.         13. Likumprojekts "Grozījumi Valsts civildienesta likumā". (Nr.84/Lp9)

(1. lasījums)
(Dok. Nr.163, 670)        (Balsojums: par-79, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija


20.         14. Likumprojekts "Grozījumi Augstskolu likumā". (Nr.151/Lp9)

(2. lasījums)       (8 priekšlikumi)
(Dok. Nr.276, 672)        (Balsojums: par-88, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Izglītības, kultūras un zinātnes komisija


21.         15. Likumprojekts "Par Protokolu, kas izstrādāts, pamatojoties uz K3.pantu Līgumā par Eiropas Savienību, par nelegāli iegūtu ieņēmumu legalizēšanas apjomu Konvencijā par informāciju tehnoloģiju izmantošanu muitas vajadzībām un par transportlīdzekļa reģistrācijas numura iekļaušanu konvencijā un Protokolu, kas noslēgts saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 34.pantu un kas attiecībā uz muitas lietu identifikācijas datu bāzes izveidošanu groza Konvenciju par informācijas tehnoloģiju izmantošanu muitas vajadzībām". (Nr.234/Lp9)

(1. lasījums)
(Dok. Nr.477, 673)        (Balsojums: par-88, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Ārlietu komisija


22.         16. Likumprojekts "Grozījums Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā". (Nr.208/Lp9)

(2. lasījums)       (12 priekšlikumi)
(Dok. Nr.413, 677)        (Balsojums: par-86, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Tautsaimniecības komisija


V. Lēmuma projekta izskatīšana


23.         Lēmuma projekts "Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu uz otro lasījumu likumprojektam "Tiesu iekārtas likums" (Nr.67/Lp9) līdz 2007.gada 1.maijam". (Nr.107/Lm9)

(Dok. Nr.651)        (Balsojums: par-85, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Juridiskā komisija


24.         Lēmuma projekts "Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojektam "Grozījumi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā" (Nr.212/Lp9) otrajam lasījumam līdz 2007.gada 11.maijam". (Nr.109/Lm9)

(Dok. Nr.687)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija


25.         Lēmuma projekts "Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojektam "Grozījumi likumā "Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms Saeimas vēlēšanām un Eiropas Parlamenta vēlēšanām" (Nr.213/Lp9) otrajam lasījumam līdz 2007.gada 11.maijam". (Nr.110/Lm9)

(Dok. Nr.688)        (Balsojums: par-85, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija


26.         Lēmuma projekts "Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta "Grozījumi likumā "Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms pašvaldību vēlēšanām" (Nr.214/Lp9) otrajam lasījumam līdz 2007.gada 11.maijam". (Nr.111/Lm9)

(Dok. Nr.689)        (Balsojums: par-90, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija


30.         4. Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma nodošanu biedrībai "Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padome"". (Nr.279/Lp9)

(1. lasījums)
(Dok. Nr.669)        (Balsojums: par-89, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Juridiskā komisija


31.         5. Likumprojekts "Par Latvijas Lauksaimniecības universitātes Satversmes grozījumiem". (Nr.280/Lp9)

(1. lasījums)
(Dok. Nr.671)        (Balsojums: par-88, pret-0, atturas-1)   Pieņemts   
Izglītības, kultūras un zinātnes komisija


32.         Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par aviāciju"". (Nr.267/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.617, 699)        (Balsojums: par-85, pret-0, atturas-1)   Pieņemts   
Tautsaimniecības komisija
Sēde beigusies 14:58