Rīgā

 

 

Rīgā

 

 

 

2007. gada 15. martā

Nr.9/1-2- 32-(9/07)

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā likumprojektu „ Par Protokolu, kas izstrādāts, pamatojoties uz K3.pantu Līgumā par Eiropas Savienību, par nelegāli iegūtu ieņēmumu legalizēšanas apjomu Konvencijā par informāciju tehnoloģiju izmantošanu muitas vajadzībām un par transportlīdzekļa reģistrācijas numura iekļaušanu konvencijā un Protokolu, kas noslēgts saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 34.pantu un kas attiecībā uz muitas lietu identifikācijas datu bāzes izveidošanu groza Konvenciju par informācijas tehnoloģiju izmantošanu muitas vajadzībām” /Nr.234/Lp9; Dok.nr. 477/.

 

 

Pielikumā: Minētais likumprojekts uz 1.lp.

 

 

 

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

 

Andris Bērziņš

Ārlietu komisijas priekšsēdētājs

 

 


Iesniedz Ārlietu komisija                                                            Likumprojekts 1. lasījumam

 

 

 

Par Protokolu, kas izstrādāts, pamatojoties uz K3.pantu Līgumā par Eiropas Savienību, par nelegāli iegūtu ieņēmumu legalizēšanas apjomu Konvencijā par informāciju tehnoloģiju izmantošanu muitas vajadzībām un par transportlīdzekļa reģistrācijas numura iekļaušanu konvencijā un Protokolu, kas noslēgts saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 34.pantu un kas attiecībā uz muitas lietu identifikācijas datu bāzes izveidošanu groza Konvenciju par informācijas tehnoloģiju izmantošanu muitas vajadzībām

 

 

1.pants. 1999.gada 12.marta Protokols, kas izstrādāts, pamatojoties uz K3.pantu Līgumā par Eiropas Savienību, par nelegāli iegūtu ieņēmumu legalizēšanas apjomu Konvencijā par informāciju tehnoloģiju izmantošanu muitas vajadzībām un par transportlīdzekļa reģistrācijas numura iekļaušanu konvencijā (turpmāk – pirmais Protokols) un 2003.gada 8.maija Protokols, kas noslēgts saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 34.pantu un kas attiecībā uz muitas lietu identifikācijas datu bāzes izveidošanu groza Konvenciju par informācijas tehnoloģiju izmantošanu muitas vajadzībām (turpmāk – otrais Protokols), ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

2.pants. Finanšu ministrija koordinē pirmajā Protokolā un otrajā Protokolā paredzēto saistību izpildi.

 

3.pants. Pirmais Protokols stājas spēkā tā 4.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, otrais Protokols – tā 3.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms pirmais Protokols un otrais Protokols angļu valodā un to tulkojums latviešu valodā.

 

 Likums Saeimā pieņemts 2007. gada ________________________.