Rīgā

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

 

 

2007. gada 15. martā

Nr.9/1-2- 33-(9/07)

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai otrajā lasījumā sekojošus likumprojektus:

 

1) Likumprojekts „ Par Starptautiskās hidrogrāfijas organizācijas konvencijas grozījumu protokolu” / Nr.199/ Lp9; Dok.nr. 391 /;

2) Likumprojekts „Grozījumi likumā "Par 1999.gada 3.jūnija Protokolu par grozījumiem 1980.gada 9.maija Konvencijā par starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem (COTIF)" /Nr.194/Lp9; dok.nr.403 /.

 

 

 

 

Pielikumā: Minētie likumprojekti uz 2.lp.

 

 

 

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

 

Andris Bērziņš

Ārlietu komisijas priekšsēdētājs

 

 

Iesniedz Ārlietu komisija                                                   Likumprojekts 2. lasījumam

 

 

 

 

Grozījumi likumā "Par 1999.gada 3.jūnija Protokolu par grozījumiem 1980.gada 9.maija Konvencijā par starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem (COTIF)"

 

Izdarīt likumā "Par 1999.gada 3.jūnija Protokolu par grozījumiem 1980.gada 9.maija Konvencijā par starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem (COTIF)" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 7.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Papildināt likumu ar 3.1 pantu šādā redakcijā:

 

"3.pants. Saskaņā ar Protokola 42.panta 1.§ Latvijas Republika paziņo, ka tā nepiemēros Konvencijas E papildinājumu "Vienveida noteikumi attiecībā uz līgumu par infrastruktūras izmantošanu starptautiskajā dzelzceļa satiksmē (CUI)", F papildinājumu "Vienveida noteikumi tehnisko standartu apstipri­nāšanai un vienveida tehnisko priekšrakstu pieņemšanai, kas piemērojami attiecībā uz izmantošanai starptautiskajā satiksmē paredzētajiem dzelzceļa materiāliem (APTU)" un G papildinājumu "Vienveida noteikumi attiecībā uz starptautiskajā satiksmē izmantojamo dzelzceļa materiālu tehnisko atzīšanu (ATMF)"."

 

2. Papildināt likumu ar 4.1 pantu šādā redakcijā:

 

"4.1 pants. Latvijas Republikas paziņojums par šā likuma 3.1 pantā minēto Konvencijas papildinājumu nepiemērošanu stājas spēkā Konvencijas 42.pantā noteiktajā kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"."

 

Likums Saeimā pieņemts 2007. gada _______________.