Iesniedz Tautsaimniecības komisija

14.03.2007.

9/8 -

  

 

 

                        Saeimas Prezidijam

 

 

                   Tautsaimniecības komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā trešajam lasījumam sagatavoto likumprojektu   "Grozījums Patērētāju tiesību aizsardzības likumā” (Nr.181/Lp9) .

                  

 

         

                   Pielikumā:   apkopoto priekšlikumu tabula likumprojekta                                               trešajam lasījumam uz .... lpp.

 

                                    

                                   

 

Ar cieņu,

komisijas priekšsēdētājs

 

Guntis Blumbergs

 

 

 


 

Iesniedz Tautsaimniecības komisija

Likumprojekts trešajam lasījumam

 

Grozījums Patērētāju tiesību aizsardzības likumā

( Nr. 181 / Lp 9 )

 

Spēkā esošā redakcija

Otrā lasījuma redakcija

Nr.

 

Priekšlikumi

( 0 )

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

Patērētāju tiesību aizsardzības likums

Grozījums Patērētāju tiesību aizsardzības likumā

 

 

 

 

Grozījums Patērētāju tiesību aizsardzības likumā

 

 

Izdarīt Patērētāju tiesību aizsardzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 9.nr.; 2002, 1.nr.; 2003, 11.nr.; 2004, 11.nr.; 2005, 24.nr.) šādu grozījumu:

 

 

 

Izdarīt Patērētāju tiesību aizsardzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 9.nr.; 2002, 1.nr.; 2003, 11.nr.; 2004, 11.nr.; 2005, 24.nr.) šādu grozījumu:

 

 

 

 

 

 

21.pants. Sevišķais preču marķējums

(1) Preces un preču grupas, kurām nepieciešams sevišķs marķējums, kā arī minēto preču un preču grupu marķēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

(2) Mājsaimniecības precēm, kuru marķējumā ražotājs vai importētājs vēlējies iekļaut informāciju par trokšņa emisiju vidē, Ministru kabinets nosaka marķēšanas kārtību, kā arī trokšņa emisijas noteikšanas metodes un to pārbaudes kārtību.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.11.2001. likumu, kas stājas spēkā no 26.12.2001.)

Izslēgt 21.panta otro daļu.

 

 

 

 

 

Izslēgt 21.panta otro daļu.

 

 

 

 

 

 

 

Likums stājas spēkā 2007.gada 11. augustā.

 

 

 

Likums stājas spēkā 2007.gada 11. augustā.