Rīgā

 

 

Rīgā. 2007. gada 14. martā

Nr.9/3-

 

 

 

Saeimas Prezidijam

 

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 79. pantu Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas š.g. 22. marta sēdē tās sagatavoto likumprojektu ‘’Par nekustamā īpašuma nodošanu biedrībai ‘’Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padome’’’’, un nodot to vienai komisijai – Juridiskajai komisijai.

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 86. panta trešo daļu, Juridiskā komisija lūdz izskatīt minēto likumprojektu pirmajā lasījumā tajā pašā Saeimas sēdes darba kārtībā.

 

 

Pielikumā: likumprojekts uz 1. lpp. un anotācija uz 2. lpp.

 

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs                                              M.Segliņš


Likumprojekts

 

Par nekustamā īpašuma nodošanu

biedrībai "Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padome"

 

 

 

1.pants. Nodot nekustamo īpašumu – zemes vienību 218 m2 platībā (kadastra apzīmējums 0100 003 0106) un divstāvu darbnīcas ēku (kadastra apzīmējums 0100 003 0106 001) – Rīgā, Alksnāja ielā 5 bez atlīdzības biedrības "Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padome" īpašumā Latvijas ebreju un holokausta muzeja vajadzībām.

 

 

2.pants. Biedrībai "Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padome" aizliegts atsavināt vai ieķīlāt šā likuma 1. pantā minēto nekustamo īpašumu.

 

3.pants. Ja biedrība "Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padome" beidz pastāvēt vai Latvijas ebreju un holokausta muzejs tiek likvidēts, šā likuma 1.pantā minētais nekustamais īpašums nododams valstij.


 

 

 

Likumprojekta ‘’Par nekustamā īpašuma nodošanu biedrībai ‘’Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padome’’’’ anotācija.

 

 

 

 

 

  1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

 

Normatīvā akta projekts paredz, ka biedrībai Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padomei tiek nodots bez atlīdzības īpašumā nekustamais īpašums Rīgā, Alksnāja ielā 5, kurš sastāv no:

1) zemes gabals ar kadastra numuru 0100 003 0106 ar kopējo platību 218 kvm;

2) namīpašums: 2-stāvu darbnīcas ēka.

 

 

  1. Kāda var būt likuma ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību?

 

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

  1. Kāda var būt likuma ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem?

 

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

  1. Kāda var būt likuma ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu?

 

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

  1. Kādām Latvijas starptautiskām saistībām atbilsts likumprojekts?

 

 

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

  1. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot likumprojektu?

 

 

Konsultācijas ar Kultūras ministriju, Finanšu ministriju  un Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padomi.

 

7. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

 

 

Likuma izpilde tiks nodrošināta ar jau esošo valsts institūciju palīdzību.