Darba kārtība

Latvijas Republikas Saeimas
2005.gada 8.decembra
sēdes darba kārtība (9:00)


9.00 - Igaunijas Republikas prezidenta V.E. Arnolda Rītela uzruna Saeimas deputātiemI. Prezidija ziņojumi


1. Par iesniegtajiem likumprojektiem


1.         1. Likumprojekts "Par Konvencijas par bērna tiesībām papildu protokolu par tirdzniecību ar bērniem, bērna prostitūciju un bērna pornogrāfiju". (Reģ. nr.1450)

(Dok. nr.5069, 5069A)        (Balsojums: par-77, pret-0, atturas-0)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Ārlietu komisijai (atbildīgā), Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai


2.         2. Likumprojekts "Grozījumi likumā ''Par valsts proves uzraudzību''". (Reģ. nr.1451)

(Dok. nr.5076, 5076A)        (Balsojums: par-76, pret-0, atturas-0)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā)


3.         3. Likumprojekts "Grozījumi Komerclikumā". (Reģ. nr.1452)

(Dok. nr.5077, 5077A)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-0)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Juridiskā komisijai (atbildīgā)


4.         4. Likumprojekts "Grozījumi DNS nacionālās datu bāzes izveidošanas un izmantošanas likumā". (Reģ. nr.1453)

(Dok. nr.5078, 5078A)        (Balsojums: par-74, pret-0, atturas-0)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Aizsardzības un iekšlietu komisijai (atbildīgā)


5.         5. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas valdības līgumu par ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību un Protokolu Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas valdības līgumam par ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību"". (Reģ. nr.1454)

(Dok. nr.5081, 5081A)        (Balsojums: par-67, pret-0, atturas-1)
Ārlietu komisija
Nodots komisijai :    Ārlietu komisijai (atbildīgā)


6.         6. Likumprojekts "Grozījumi Iekšējā audita likumā". (Reģ. nr.1455)

(Dok. nr.5085, 5085A)        (Balsojums: par-72, pret-0, atturas-0)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā)


7.         7. Likumprojekts "Grozījumi Pilsonības likumā". (Reģ. nr.1456)

(Dok. nr.5089, 5089A)        (Balsojums: par-10, pret-24, atturas-52)   Noraidīts   
Deputāti Māris Grīnblats, Jānis Straume, Juris Dobelis, Pēteris Tabūns, Anna Seile, Imants Kalniņš, Aleksandrs Kiršteins, Dzintars Rasnačs


27.         Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"". (Reģ. nr.1458)

(Dok. nr.5103)        (Balsojums: par-64, pret-0, atturas-1)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā)


28.         Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem"". (Reģ. nr.1459)

(Dok. nr.5104)        (Balsojums: par-58, pret-0, atturas-0)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai (atbildīgā)


2. Par atvaļinājuma piešķiršanu


8.         1. Deputātei Lindai Mūrniecei

(Dok. nr.5097)        (Balsojums: par-58, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   


9.         2. Deputātam Oskaram Kastēnam

(Dok. nr.5098)        (Balsojums: par-61, pret-1, atturas-0)   Pieņemts   


II. Amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana


10.         1. Lēmuma projekts "Par Marikas Bebrišas iecelšanu par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.870)

(Dok. nr.5093)        (Balsojums: par-63, pret-0, atturas-0)   Paziņojums   
Juridiskā komisija


11.         2. Lēmuma projekts "Par Baibas Jakobsones iecelšanu par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.871)

(Dok. nr.5094)        (Balsojums: par-65, pret-0, atturas-0)   Paziņojums   
Juridiskā komisija


12.         3. Lēmuma projekts "Par Maritas Šaltas iecelšanu par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.872)

(Dok. nr.5095)        (Balsojums: par-60, pret-0, atturas-0)   Paziņojums   
Juridiskā komisija


III. Likumprojektu izskatīšana


29.         Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"". (Reģ. nr.1458)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. nr.5103, 5114)        (Balsojums: par-64, pret-0, atturas-8)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


31.         Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"". (Reģ. nr.1458)

(2. lasījums) (Steidzams)
(Dok. nr.5103, 5114)        (Balsojums: par-71, pret-0, atturas-7)   Likums   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


30.         Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem"". (Reģ. nr.1459)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. nr.5104, 5115)        (Balsojums: par-71, pret-0, atturas-9)   Pieņemts   
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija


33.         Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem"". (Reģ. nr.1459)

(2. lasījums) (Steidzams)
(Dok. nr.5104, 5115)        (Balsojums: par-73, pret-0, atturas-8)   Likums   
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija


13.         1. Likumprojekts "Grozījumi Bibliotēku likumā". (Reģ. nr.1296)

(2. lasījums)       (30 priekšlikumi) (Steidzams)
(Dok. nr.4488, 4488B)        (Balsojums: par-75, pret-1, atturas-0)   Likums   
Izglītības, kultūras un zinātnes komisija


14.         2. Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā". [Iekļauti likumprojekti "Grozījumi Krimināllikumā" (reģ. nr.1198) un "Grozījumi Krimināllikumā" (reģ. nr.1342)] (Reģ. nr.1180)

(3. lasījums)       (6 priekšlikumi)
(Dok. nr.5083)        (Balsojums: par-70, pret-4, atturas-3)   Likums   
Juridiskā komisija


15.         3. Likumprojekts "Grozījumi Preču un pakalpojumu loteriju likumā". (Reģ. nr.1313)

(3. lasījums)       (4 priekšlikumi)
(Dok. nr.5086)        (Balsojums: par-72, pret-0, atturas-0)   Likums   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


16.         4. Likumprojekts "Eiropas Savienības struktūrfondu vadības likums". (Reģ. nr.1303)

(3. lasījums)       (34 priekšlikumi)
(Dok. nr.5087)        (Balsojums: par-72, pret-0, atturas-0)   Likums   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


17.         5. Likumprojekts "Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projektu vadības likums". (Reģ. nr.1312)

(3. lasījums)       (3 priekšlikumi)
(Dok. nr.5088)        (Balsojums: par-74, pret-0, atturas-0)   Likums   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


18.         6. Likumprojekts "Grozījumi Patentu likumā". (Reģ. nr.1222)

(3. lasījums)       (13 priekšlikumi)
(Dok. nr.5091)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-0)   Likums   
Izglītības, kultūras un zinātnes komisija


19.         7. Likumprojekts "Par Nolīgumu starp Eiropas Savienības dalībvalstīm par militārā un civilā personāla statusu, kas norīkots darbam Eiropas Savienības iestādēs, štāba un spēku statusu, kuri ir pieejami Eiropas Savienībai saistībā ar tādu uzdevumu sagatavošanu un izpildi, kas minēti Līguma par Eiropas Savienību 17.panta otrajā daļā, tostarp mācībām, un par dalībvalstu militārā un civilā personāla statusu, kas, lai darbotos šajā jomā, ir nodots Eiropas Savienības rīcībā". (Reģ. nr.1319)

(2. lasījums)
(Dok. nr.4521, 5067)        (Balsojums: par-73, pret-0, atturas-0)   Likums   
Ārlietu komisija


20.         8. Likumprojekts "Par Konvenciju par Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanos Konvencijai par tiesību aktiem, kas piemērojami līgumsaistībām, kura atvērta parakstīšanai Romā 1980.gada 19.jūnijā, un Pirmajam un Otrajam protokolam par tās interpretāciju, ko veic Eiropas Kopienu Tiesa". (Reģ. nr.1330)

(2. lasījums)
(Dok. nr.4536, 5068)        (Balsojums: par-73, pret-0, atturas-0)   Likums   
Ārlietu komisija


21.         9. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par aviāciju"". (Reģ. nr.1437)

(1. lasījums) (Steidzams)
(Dok. nr.4997, 5074, 5074A)        (Balsojums: par-58, pret-2, atturas-1)   Pieņemts   
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija


22.         10. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Zviedrijas Karalistes valdības līgumu par Rīgas Juridisko augstskolu". (Reģ. nr.1445)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. nr.5036, 5082)        (Balsojums: par-66, pret-5, atturas-1)   Pieņemts   
Ārlietu komisija


23.         11. Likumprojekts "Latvijas vides aizsardzības fonda likums". (Reģ. nr.1401)

(2. lasījums)       (11 priekšlikumi)
(Dok. nr.4827, 5090)        (Balsojums: par-69, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija


24.         12. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par bāriņtiesām un pagasttiesām"". (Reģ. nr.1425)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. nr.4965, 5092)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Juridiskā komisija


25.         13. Likumprojekts "Grozījumi Informācijas atklātības likumā". (Reģ. nr.1408)

(2. lasījums)       (41 priekšlikumi)
(Dok. nr.4843, 5096)        (Balsojums: par-79, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija


IV. Lēmuma projekta izskatīšana


26.         Lēmuma projekts "Par piekrišanu Saeimas deputāta Pētera Simsona saukšanai pie administratīvās atbildības". (Lēm. proj. reģ. nr.868)

(Dok. nr.5073)        (Balsojums: par-73, pret-0, atturas-2)   Paziņojums   
Mandātu un iesniegumu komisija

Sēde beigusies 10:51