2003

 

2005. gada 30. novembrī    nr.9/3 –

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

          Juridiskā komisija savā š.g. 30. novembra sēdē izskatīja likumprojektu “Grozījumi likumā “Par bāriņtiesām un pagasttiesām”” (reģ.nr.1425) un nolēma atbalstīt tā virzīšanu izskatīšanai Saeimā pirmajā lasījumā.

          Komisija lūdz atzīt minēto likumprojektu par steidzamu.

         

 

 

 

Komisijas priekšsēdētājs                                                         M.Segliņš