Latvijas Republikas

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

2005. gada 30. novembrī

Nr. 9/1-603

 

 

 

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā likumprojektu „ Par Latvijas Republikas valdības un Zviedrijas Karalistes valdības līgumu par Rīgas Juridisko augstskolu„ ( reģ.nr. 1445; dok.nr.5036).

 

Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 92. panta pirmo daļu, komisija ierosina atzīt minēto likumprojektu par steidzamu.

 

 

Pielikumā: Minētais likumprojekts uz 1.lp.

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

Vaira Paegle

Ārlietu komisijas priekšsēdētāja

 

 

 

 


 

 

 

Iesniedz Ārlietu komisija                                                       Likumprojekts 1. lasījums

 

 

 

 

Par Latvijas Republikas valdības un Zviedrijas Karalistes valdības līgumu par

Rīgas Juridisko augstskolu

 

 

 

  1. pants. 2005.gada 7.novembrī Rīgā parakstītais Latvijas Republikas valdības un Zviedrijas Karalistes valdības līgums par Rīgas Juridisko augstskolu

      ( turpmāk – Līgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

 

  1. pants. Līgums stājas spēkā tā Spēkā stāšanās un pārejas noteikumu 1. punktā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

 

 

  1. pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu  izsludināms Līgums latviešu un angļu valodā.

 

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2005. gada _____________________________.