Darba kārtība

Latvijas Republikas Saeimas
2008.gada 14.februāra
sēdes darba kārtība (9:00)
I. Prezidija ziņojumi


1. Par iesniegtajiem likumprojektiem


1.         1. Likumprojekts "Grozījums Imigrācijas likumā". (Nr.606/Lp9)

(Dok. Nr.1988, 1988A)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai (atbildīgā)


2.         2. Likumprojekts "Grozījums Latvijas Republikas Satversmē". (Nr.607/Lp9)

(Dok. Nr.1990, 1990A)        (Balsojums: par-75, pret-3, atturas-3)
Deputāti Linda Mūrniece, Arturs Krišjānis Kariņš, Dzintars Zaķis, Ausma Ziedone-Kantāne, Artis Kampars
Nodots komisijām :    Juridiskā komisijai (atbildīgā), visām komisijām


3.         3. Likumprojekts "Grozījums Notariāta likumā". (Nr.608/Lp9)

(Dok. Nr.1998, 1998A)        (Balsojums: par-35, pret-3, atturas-52)   Noraidīts   
Deputāti Jānis Urbanovičs, Nils Ušakovs, Jānis Tutins, Vitālijs Orlovs, Valērijs Agešins


4.         4. Likumprojekts "Grozījums Latvijas Republikas Satversmē". (Nr.609/Lp9)

(Dok. Nr.2004, 2004A)        (Balsojums: par-19, pret-62, atturas-7)   Noraidīts   
Deputāti Jakovs Pliners, Juris Sokolovskis, Valērijs Buhvalovs, Vladimirs Buzajevs, Miroslavs Mitrofanovs, Nikolajs Kabanovs


5.         5. Likumprojekts "Grozījums Latvijas Republikas Satversmē". (Nr.610/Lp9)

(Dok. Nr.2005, 2005A)        (Balsojums: par-24, pret-17, atturas-46)   Noraidīts   
Deputāti Jakovs Pliners, Juris Sokolovskis, Valērijs Buhvalovs, Vladimirs Buzajevs, Miroslavs Mitrofanovs, Nikolajs Kabanovs


2. Par atvaļinājuma piešķiršanu


6.         1. Deputātam Aleksandram Mirskim.

(Dok. Nr.2003)   Pieņemts   


7.         2. Deputātam Arturam Krišjānim Kariņam.

(Dok. Nr.2025)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-1)   Pieņemts   


3. Par Saeimas kārtējās sesijas slēgšanu un sākšanu


8.         Par Saeimas ziemas sesijas slēgšanu un pavasara sesijas sākšanu.

(Dok. Nr.2012)        (Balsojums: par-79, pret-1, atturas-0)   Pieņemts   


II. Amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana


9.         1. Lēmuma projekts "Par Kalvja Torgāna apstiprināšanu par Augstākās tiesas tiesnesi". (Nr.367/Lm9)

(Dok. Nr.2009)        (Balsojums: par-75, pret-0, atturas-0)   Paziņojums   
Juridiskā komisija


10.         2. Lēmuma projekts "Par Rudītes Vīdušas apstiprināšanu par Augstākās tiesas tiesnesi". (Nr.368/Lm9)

(Dok. Nr.2010)        (Balsojums: par-72, pret-1, atturas-1)   Paziņojums   
Juridiskā komisija


III. Likumprojektu izskatīšana


11.         1. Likumprojekts "Grozījumi Vides aizsardzības likumā". (Nr.605/Lp9)

(2. lasījums)       (1 priekšlikums) (Steidzams)
(Dok. Nr.1986)        (Balsojums: par-81, pret-0, atturas-0)   Likums   
Agrārās, vides un reģionālās politikas komisija


12.         2. Likumprojekts "Par grozījumu Konvencijā par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem". (Nr.592/Lp9)

(2. lasījums)       (nav priekšlikumu)
(Dok. Nr.1866, 2015)        (Balsojums: par-77, pret-0, atturas-0)   Likums   
Ārlietu komisija


13.         3. Likumprojekts "Par Gaisa transporta nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Amerikas Savienotajām Valstīm, no otras puses". (Nr.529/Lp9)

(2. lasījums)       (nav priekšlikumu)
(Dok. Nr.1611, 2016)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-0)   Likums   
Ārlietu komisija


14.         4. Likumprojekts "Grozījums Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā". (Nr.496/Lp9)

(3. lasījums)       (nav priekšlikumu)
(Dok. Nr.2008)        (Balsojums: par-81, pret-0, atturas-0)   Likums   
Juridiskā komisija


15.         5. Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu sabiedriski nozīmīgas būves būvniecībai". (Nr.460/Lp9)

(1. lasījums)
(Dok. Nr.1403, 1996)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Juridiskā komisija


16.         6. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Nr.599/Lp9)

(1. lasījums)
(Dok. Nr.1964, 1999)        (Balsojums: par-73, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Juridiskā komisija


17.         7. Likumprojekts "Grozījumi Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likumā". (Nr.564/Lp9)

(1. lasījums)
(Dok. Nr.1769, 2006)        (Balsojums: par-76, pret-3, atturas-2)   Pieņemts   
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija


18.         8. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tiesu varu"". (Nr.505/Lp9)

(2. lasījums)       (17 priekšlikumi)
(Dok. Nr.1487, 2007)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Juridiskā komisija


19.         9. Likumprojekts "Grozījums Karatiesu likumā". (Nr.520/Lp9)

(2. lasījums)       (nav priekšlikumu)
(Dok. Nr.1526, 2014)        (Balsojums: par-85, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Juridiskā komisija


IV. Lēmuma projekta izskatīšana


20.         Lēmuma projekts "Par atbildīgās komisijas maiņu likumprojektam "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" (Nr. 333/Lp9)". (Nr.369/Lm9)

(Dok. Nr.2011)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


21.         Lēmuma projekts Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojektam "Pacientu tiesību likums"(Reģ.nr.126/Lp9) izskatīšanai trešajā lasījumā līdz 2008.gada 2.jūnijam (Nr.371/Lm9)

(Dok. Nr.2040)        (Balsojums: par-77, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Sociālo un darba lietu komisija


22.         Lēmuma projekts Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta "Grozījumi Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumā"(Reģ.nr.376/Lp9) otrajam lasījumam līdz 2008.gada 28.februārim (Nr.372/Lm9)

(Dok. Nr.2042)        (Balsojums: par-79, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Juridiskā komisija
Sēde beigusies 9:56