2007

 

 

 

 

 

 

 

 

2008. gada 06. februāris

Nr. 8/4 – 2 - _______ - (9/08)

 

LR 9. Saeimas

prezidijam

 

 

 

Ar šo iesniedzam izskatīšanai Saeimas plenārsēdē likumprojektu “Grozījums Notariāta likumā”.

 

 

Pielikumā: likumprojekts uz 1 lapas

 

 

 

 

 

 

LR 9.Saeimas deputāti:

 

1.________________________

 

2._________________________

 

3._________________________

 

4._________________________

 

5._________________________

 

 

 

 

Projekts

 

 

 

 

 

 

Grozījums Notariāta likumā.

 

 

Papildināt likuma 75.panta ceturto daļu ar jaunu otro teikumu šādā redakcijā:

 

 

 

“Prasība zvērinātam notāram par personas datu pārbaudi Iedzīvotāju reģistrā un Nederīgo dokumentu reģistrā netiek piemērota, ja personas identitāte tiek pārbaudīta, apliecinot Latvijas pilsoņu parakstus likumā “Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu” paredzētajos gadījumos”.