Likumprojekts otrajam lasījumam

Rīgā, 2008.gada 7.februārī

Nr.9/3–_______________

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojektu “Grozījums Karatiesu likumā” (Nr.520/Lp9) izskatīšanai otrajā lasījumā.

 

 

Pielikumā: likumprojekts uz 1lpp.

 

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs                                      V.Stepaņenko 

 

Juridiskā komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

Grozījums Karatiesu likumā (Nr.520/Lp9)

1.

Spēkā esošā likuma redakcija

2.

Pirmā lasījuma redakcija

3.

Nr.

4.

Priekšlikumi (0)

5.

Komisijas atzinums

6.

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Karatiesu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005, 8.nr.) šādu grozījumu:

 

Saeimas Kārtības ruļļa 95.pantā noteiktajā kārtībā neviens priekšlikums netika iesniegts

 

Izdarīt Karatiesu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005, 8.nr.) šādu grozījumu:

3.pants. Lietu piekritība karatiesām

Karatiesām piekrīt lietas par noziedzīgiem nodarījumiem, ko izņēmuma stāvokļa vai kara laikā izdarījuši:

1) karavīri;

2) civilpersonas:

a) ja tās noziedzīgu nodarījumu izdarījušas pret karavīru, militāro darbinieku, karagūstekni, kustamu vai nekustamu mantu, kuru lieto bruņotie spēki, vai kā citādi apdraudējušas valsts aizsardzības spējas,

b) ja tās noziedzīgu nodarījumu izdarījušas kopīgi ar karavīru,

c) ja to noziedzīgs nodarījums ir saistīts ar citu noziedzīgu nodarījumu, kas ir karatiesas jurisdikcijā, un ja lietas ātrākas un objektīvākas izskatīšanas nolūkā ir lietderīga visu šo lietu izskatīšana tai pašā tiesā,

d) ja tās izdarījušas Krimināllikuma IX un X nodaļā (izņemot 90. un 92.pantā paredzētos noziedzīgus nodarījumus), 282., 282.1 un 282.2 pantā paredzētos noziedzīgus nodarījumus,

e) ja šīm personām ir militārā darbinieka statuss;

3) karagūstekņi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svītrot 3.panta 2.punkta "d" apakšpunktā skaitli "282.".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izslēgt 3.panta 2.punkta "d" apakšpunktā skaitli "282.,".

Juridiskās komisijas konsultante K.Vītola