PROJEKTS

Rīgā, 2008.gada 7.februarī

Nr.9/3 – ______________

 

Saeimas Prezidijam

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā izskatīšanai šādus lēmumu projektus:

“Par Kalvja Torgāna apstiprināšanu par Augstākās tiesas tiesnesi”;

“Par Rudītes Vīdušas apstiprināšanu par Augstākās tiesas tiesnesi”.

 

 

 

Pielikumā: lēmumu projekti un informatīvais materiāls.

 

 

 

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs                                    V.Stepaņenko  

 


 

projekts

 

 

 

 

 

 

latvijas republikas saeimas

lēmums

 

 

 

Par Kalvja Torgāna apstiprināšanu par Augstākās tiesas tiesnesi

 

 

    Apstiprināt Kalvi Torgānu par Augstākās tiesas tiesnesi.