Rīgā, 2007

 

 

Rīgā, 2008.gada 7.februārī                                                  

nr.9/3-

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut nākamās kārtējās Saeimas sēdes darba kārtībā likumprojektu “Grozījums Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā” (Nr. 496/Lp9) izskatīšanai trešajā lasījumā.

 

 

Pielikumā: minētais likumprojekts uz 1 lapas.

 

 

 

 

Ar cieņu,

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs                                                            V.Stepaņenko

 

Juridiskā komisija

likumprojekts trešajam lasījumam

 

“Grozījums Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā” (Nr.496/Lp9)

 

1.

Spēkā esošā likuma redakcija

2.

Otrā lasījuma redakcija

3.

Nr.

4.

Priekšlikumi (0)

5.

Komisijas

atzinums

6.

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2006, 1.nr.) šādu grozījumu:

 

Saeimas Kartības ruļļa 107.panta noteiktajā kārtībā neviens priekšlikums netika iesniegts. 

 

Izdarīt Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2006, 1.nr.) šādu grozījumu

68.pants. (1) Kadastrālo vērtību bāzi apstiprina Ministru kabinets. No jauna izstrādāto kadastrālo vērtību bāzi apstiprina līdz katra gada 15.maijam. Kadastrālo vērtību bāzi reģistrē Kadastra informācijas sistēmā.

(2) Kadastrālās vērtības aprēķinam apstiprinātā kadastrālo vērtību bāze tiek piemērota no nākamā gada 1.janvāra.

 

Izteikt 68.panta pirmās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"No jauna izstrādāto kadastrālo vērtību bāzi apstiprina līdz katra gada 15.jūnijam."

 

 

 

1. Izteikt 68.panta pirmās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"No jauna izstrādāto kadastrālo vērtību bāzi apstiprina līdz katra gada 15.jūnijam."