Darba kārtība

Latvijas Republikas Saeimas
2007.gada 22.februāra
sēdes darba kārtība (9:00)
I. Prezidija ziņojumi


1. Par iesniegtajiem likumprojektiem


1.         1. Likumprojekts "Par Otrā pasaules kara antihitleriskās koalīcijas cīnītāju statusu". (Nr.236/Lp9)

(Dok. Nr.497, 497A)        (Balsojums: par-20, pret-56, atturas-7)   Noraidīts   
Deputāti Jakovs Pliners, Juris Sokolovskis, Vladimirs Buzajevs, Nikolajs Kabanovs, Miroslavs Mitrofanovs, Valērijs Buhvalovs


2.         2. Likumprojekts "Par personu, kuras pildīja alternatīvo (darba) dienestu un aktīvo Latvijas Republikas obligāto valsts dienestu, atzīšanu par Latvijas pilsoņiem". (Nr.237/Lp9)

(Dok. Nr.502, 502A)        (Balsojums: par-21, pret-58, atturas-5)   Noraidīts   
Deputāti Jakovs Pliners, Nikolajs Kabanovs, Juris Sokolovskis, Vladimirs Buzajevs, Miroslavs Mitrofanovs, Valērijs Buhvalovs


3.         3. Likumprojekts "Par Eiropas konvenciju par lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzību un tās protokolu". (Nr.238/Lp9)

(Dok. Nr.508, 508A)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai, Ārlietu komisijai (atbildīgā)


4.         4. Likumprojekts "Par Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas Satversmi". (Nr.239/Lp9)

(Dok. Nr.513, 513A)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai (atbildīgā)


5.         5. Likumprojekts "Likums par Eiropas Kopienu Tiesas jurisdikcijas atzīšanu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 35.panta nosacījumiem". (Nr.240/Lp9)

(Dok. Nr.514, 514A)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Ārlietu komisijai (atbildīgā)


6.         6. Likumprojekts "Grozījumi Noguldījumu garantiju likumā". (Nr.241/Lp9)

(Dok. Nr.515, 515A)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā)


7.         7. Likumprojekts "Grozījumi Ārstniecības likumā". (Nr.242/Lp9)

(Dok. Nr.516, 516A)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Sociālo un darba lietu komisijai (atbildīgā)


2. Par atvaļinājuma piešķiršanu


8.         1. Deputātei Lindai Mūrniecei.

(Dok. Nr.517)        (Balsojums: par-77, pret-0, atturas-1)   Pieņemts   


9.         2. Deputātam Jānim Klaužam.

(Dok. Nr.518)        (Balsojums: par-81, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   


II. Likumprojektu izskatīšana


10.         1. Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu likumā". (Nr.177/Lp9)

(2. lasījums)       (48 priekšlikumi) (Steidzams)
(Dok. Nr.345, 345A)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-1)   Likums   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


11.         2. Likumprojekts "Grozījums Civillikumā". (Nr.62/Lp9)

(3. lasījums)       (4 priekšlikumi)
(Dok. Nr.506)        (Balsojums: par-79, pret-0, atturas-0)   Likums   
Juridiskā komisija


12.         3. Likumprojekts "Par 1949.gada 12.augusta Ženēvas konvenciju Papildprotokolu par papildu atšķirības emblēmas apstiprināšanu". (Nr.80/Lp9)

(2. lasījums)       (nav priekšlikumu)
(Dok. Nr.155, 512)        (Balsojums: par-79, pret-0, atturas-0)   Likums   
Ārlietu komisija


13.         4. Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā". (Nr.160/Lp9) (Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.30; kā priekšlikums iekļauts likumprojekts Nr.152/Lp9)

(2. lasījums)       (12 priekšlikumi)
(Dok. Nr.300, 509)        (Balsojums: par-49, pret-21, atturas-13)   Pieņemts   
Tautsaimniecības komisija


14.         5. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par privatizācijas sertifikātiem"". (Nr.161/Lp9) (Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.31)

(2. lasījums)       (3 priekšlikumi)
(Dok. Nr.301, 510)        (Balsojums: par-81, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Tautsaimniecības komisija


15.         6. Likumprojekts "Ministru kabineta iekārtas likums". (Nr.143/Lp9)

(1. lasījums)
(Dok. Nr.258, 496)        (Balsojums: par-65, pret-16, atturas-6)   Pieņemts   
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija


16.         7. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Nr.149/Lp9)

(1. lasījums)
(Dok. Nr.273, 499)        (Balsojums: par-85, pret-0, atturas-1)   Pieņemts   
Juridiskā komisija


17.         8. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Nr.148/Lp9)

(1. lasījums)
(Dok. Nr.272, 500)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Juridiskā komisija


18.         9. Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā". (Nr.185/Lp9)

(1. lasījums)
(Dok. Nr.354, 501)        (Balsojums: par-85, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Juridiskā komisija


19.         10. Likumprojekts "Priekšlikumu un sūdzību likums". (Nr.31/Lp9)

(2. lasījums)       (30 priekšlikumi)
(Dok. Nr.85, 503)        (Balsojums: par-88, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija


20.         11. Likumprojekts "Latvijas Apvienotās Metodistu Baznīcas likums". (Nr.57/Lp9)

(2. lasījums)       (18 priekšlikumi)
(Dok. Nr.131, 507)        (Balsojums: par-80, pret-1, atturas-0)   Pieņemts   
Juridiskā komisija


21.         12. Likumprojekts "Par Latvijas valdības un Maķedonijas valdības līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem". (Nr.215/Lp9)

(1. lasījums)
(Dok. Nr.434, 511)        (Balsojums: par-87, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Ārlietu komisija


22.         Likumprojekts "Grozījums Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā". (Nr.208/Lp9)

(1. lasījums)
(Dok. Nr.523)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Tautsaimniecības komisija


23.         Likumprojekts "Grozījums Ārstniecības likumā". (Nr.224/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.533)        (Balsojums: par-86, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Sociālo un darba lietu komisija

Sēde beigusies 10:20