Rīgā,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā,

 

 

 

2007. gada 14.februārī

Nr. 9/1- 2- 20  -(9/07)

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai otrajā

lasījumā likumprojektu „ Par 1949. gada 12. augusta Ženēvas konvenciju Papildprotokolu par papildu atšķirības emblēmas apstiprināšanu „ (Nr. 80/Lp9; dok.nr. 155).

 

 

 

 

Pielikumā: Minētais likumprojekts uz 1.lp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

 

Andris Bērziņš

Ārlietu komisijas priekšsēdētājs

 

 


Iesniedz Ārlietu komisija                                            Likumprojekts 2. lasījumam

 

 

Par 1949.gada 12.augusta Ženēvas konvenciju Papildprotokolu
par papildu atšķirības emblēmas apstiprināšanu

 

1.pants. 1949.gada 12.augusta Ženēvas konvenciju 2005.gada 8.decembra Papildprotokols par papildu atšķirības emblēmas apstiprināšanu (turpmāk – Papildprotokols) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

2.pants. Papildprotokolā paredzēto saistību izpildi koordinē Ārlietu ministrija.

 

3.pants. Papildprotokols stājas spēkā tā 11.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Papildprotokols angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2007. gada _________________________________.