Darba kārtība

Latvijas Republikas Saeimas
2004. gada 11. marta
sēdes darba kārtība (9:00)

9.00 - 9.15 - NATO ģenerālsekretāra Jāpa de Hopa Shēfera uzrunaI. Prezidija ziņojumi
Par iesniegtajiem likumprojektiem

1.         1. Likumprojekts "Par Tigrana Avetjana atzīšanu par Latvijas pilsoni". (Reģ. nr.677)
                        (Dok. nr.2135, 2135A)        (Balsojums: par-86, pret-0, atturas-0)
                         Pilsonības likuma izpildes komisija
2.         2. Likumprojekts "Grozījumi Militārā dienesta likumā". (Reģ. nr.678)
                        (Dok. nr.2145, 2145A)        (Balsojums: par-76, pret-0, atturas-6)
                         Ministru kabinets
3.         3. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par atbildību par preces un pakalpojuma trūkumiem"". (Reģ. nr.679)
                        (Dok. nr.2146, 2146A)        (Balsojums: par-79, pret-0, atturas-2)
                         Ministru kabinets
4.         4. Likumprojekts "Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā". (Reģ. nr.680)
                        (Dok. nr.2147, 2147A)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
5.         5. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par mērījumu vienotību"". (Reģ. nr.681)
                        (Dok. nr.2148, 2148A)        (Balsojums: par-85, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
6.         6. Likumprojekts "Grozījumi Radio un televīzijas likumā". (Reģ. nr.682)
                        (Dok. nr.2149, 2149A)        (Balsojums: par-79, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
7.         7. Likumprojekts "Cukura nozares likums". (Reģ. nr.684)
                        (Dok. nr.2159, 2159A)        (Balsojums: par-80, pret-3, atturas-0)
                         Ministru kabinets
8.         8. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par atbilstības novērtēšanu"". (Reģ. nr.685)
                        (Dok. nr.2160, 2160A)        (Balsojums: par-85, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
9.         9. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts proves uzraudzību"". (Reģ. nr.686)
                        (Dok. nr.2161, 2161A)        (Balsojums: par-85, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
10.         10. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"". (Reģ. nr.687)
                        (Dok. nr.2162, 2162A)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
35.         Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par sapulcēm, gājieniem un piketiem"" (Reģ. nr.721)
                        (Dok. nr.2203)        (Balsojums: par-71, pret-15, atturas-0)
                         Juridiskā komisija


II. Amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana
11.         Lēmuma projekts "Par Aijas Brantas apstiprināšanu par Satversmes tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.312)
                        (Dok. nr.2127)        (Balsojums: par-83, pret-1, atturas-2)
                         Juridiskā komisija


III. Likumprojektu izskatīšana
12.         1. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu"". (Reģ. nr.610)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1899, 1899B)        (Balsojums: par-87, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
13.         2. Likumprojekts "Grozījumi Augu aizsardzības likumā". (Reģ. nr.618)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1924, 1924B)        (Balsojums: par-79, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
14.         3. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām"". (Reģ. nr.633)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1965, 1965B)        (Balsojums: par-77, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
15.         4. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem"". (Reģ. nr.328)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.2141)        (Balsojums: par-76, pret-20, atturas-0)
                         Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija
50.         Likumprojekts Grozījumi likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās (Reģ. nr.705)
                        (Dok. nr.2187)
                         Ministru kabinets
51.         Likumprojekts Grozījumi likumā "Par dabas resursu nodokli" (Reģ. nr.706)
                        (Dok. nr.2188)
                         Ministru kabinets
52.         Likumprojekts Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likums (Reģ. nr.709)
                        (Dok. nr.2191)
                         Ministru kabinets
53.         Likumprojekts Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli" (Reģ. nr.713)
                        (Dok. nr.2195)
                         Ministru kabinets
16.         5. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par kompensāciju izmaksas atjaunošanu administratīvi nepamatoti izsūtītajām personām un šīm personām piešķirto īpašuma kompensācijas sertifikātu dzēšanu"". (Reģ. nr.546)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.2153)        (Balsojums: par-88, pret-0, atturas-1)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
18.         7. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli"". (Reģ. nr.631)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.2158)        (Balsojums: par-91, pret-0, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
19.         8. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Ungārijas Republikas valdības līgumu par sadarbību un savstarpējo palīdzību katastrofu un citos plaša mēroga nelaimes gadījumos". (Reģ. nr.576)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1801, 2139)        (Balsojums: par-81, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
20.         9. Likumprojekts "Par Konvenciju par dārgmetālu izstrādājumu pārbaudi un zīmogošanu un tās grozījumiem". (Reģ. nr.608)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1895, 2140)        (Balsojums: par-81, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
21.         10. Likumprojekts "Dizainparaugu likums". (Reģ. nr.668)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.2087, 2126)        (Balsojums: par-92, pret-0, atturas-0)
                         Izglītības, kultūras un zinātnes komisija
22.         11. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu"". (Reģ. nr.654)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.2037, 2128)        (Balsojums: par-87, pret-0, atturas-0)
                         Sociālo un darba lietu komisija
23.         12. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu"". (Reģ. nr.663)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.2062, 2129)        (Balsojums: par-89, pret-0, atturas-0)
                         Sociālo un darba lietu komisija
24.         13. Likumprojekts "Grozījumi Būvniecības likumā". (Reģ. nr.661)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.2054, 2130, A)        (Balsojums: par-90, pret-0, atturas-1)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
25.         14. Likumprojekts "Grozījumi Valsts drošības iestāžu likumā". (Reģ. nr.325)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1025, 2136, A)        (Balsojums: par-88, pret-0, atturas-7)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
26.         15. Likumprojekts "Grozījumi Nacionālās drošības likumā". (Reģ. nr.326)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1026, 2137)        (Balsojums: par-78, pret-3, atturas-4)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
27.         16. Likumprojekts "Grozījumi Satversmes aizsardzības biroja likumā". (Reģ. nr.327)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1027, 2138)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-2)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
28.         17. Likumprojekts "Grozījumi Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā". (Reģ. nr.634)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1980, 2143)        (Balsojums: par-89, pret-0, atturas-0)
                         Sociālo un darba lietu komisija
29.         18. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes dzīlēm"". (Reģ. nr.557)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1704, 2150)        (Balsojums: par-89, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
30.         19. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Japānas valdības l īgumu par Japānas valdības piešķirto neatmaksājamo tehnisko palīdzību Latvijai kultūras jomā - Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvam dokumentu saglabāšanas iekārtu iegādei". (Reģ. nr.629)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1954, 2151)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
31.         20. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas un Bulgārijas Republikas konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem". (Reģ. nr.637)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1994, 2152)        (Balsojums: par-86, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
32.         21. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu nepilngadīgajiem"". (Reģ. nr.595)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1872, 2156)        (Balsojums: par-86, pret-1, atturas-0)
                         Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija
33.         22. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem"". (Reģ. nr.599)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1876, 2157)        (Balsojums: par-91, pret-0, atturas-0)
                         Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija
34.         Lēmuma projekts "Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojektam "Grozījumi Notariāta likumā" (Reģ. nr. 494)" (Lēm. proj. reģ. nr.315)
                        (Dok. nr.2171)        (Balsojums: par-89, pret-1, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
36.         Likumprojekts "Par Līgumu starp Eiropas Kopienu un Latvijas Republiku, ar ko nosaka informācijas sniegšanas kārtību tehnisko noteikumu un informācijas sabiedrības pakalpojumu noteikumu jomā" (Reģ. nr.630)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.2204)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
37.         Lēmuma projekts "Par deputāta Ērika Zundas atsaukšanu no Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sastāva" (Lēm. proj. reģ. nr.316)
                        (Dok. nr.2208)        (Balsojums: par-81, pret-2, atturas-2)
                         Deputāti: Aigars Kalvītis, Gundars Bērziņš, Juris Dalbiņš, Andris Ārgalis, Vineta Muižniece, Mihails Pietkevičs, Jānis Esta, Raimonds Pauls, Anta Rugāte, Ēriks Zunda
38.         Lēmuma projekts "Par deputāta Ērika Zundas ievēlēšanu Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā" (Lēm. proj. reģ. nr.317)
                        (Dok. nr.2209)        (Balsojums: par-85, pret-0, atturas-1)
                         Aigars Kalvītis, Gundars Bērziņš, Deputāti: Juris Dalbiņš, Andris Ārgalis, Vineta Muižniece, Mihails Pietkevičs, Jānis Esta, Raimonds Pauls, Anta Rugāte, Ēriks Zunda
39.         Lēmuma projekts Par Jāņa Urbanoviča atsaukšanu no Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas" (Lēm. proj. reģ. nr.318)
                        (Dok. nr.2210)        (Balsojums: par-89, pret-0, atturas-0)
                         Deputāti: Jānis Urbanovičs, Valērijs Agešins, Aleksejs Vidavskis, Boriss Cilevičs, Aleksandrs Bartaševičs, Jānis Jurkāns, Andrejs Klementjevs, Ivans Ribakovs, Vitālijs Orlovs, Igors Solovjovs
40.         Lēmuma projekts Par Jāņa Urbanoviča ievēlēšanu Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijā" (Lēm. proj. reģ. nr.319)
                        (Dok. nr.2210)        (Balsojums: par-87, pret-1, atturas-0)
                         Deputāti: Jānis Urbanovičs, Valērijs Agešins, Aleksejs Vidavskis, Boriss Cilevičs, Aleksandrs Bartaševičs, Jānis Jurkāns, Andrejs Klementjevs, Ivans Ribakovs, Vitālijs Orlovs, Igors Solovjovs
41.         Lēmuma projekts Par Vitālija Orlova atsaukšanu no Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas (Lēm. proj. reģ. nr.320)
                        (Dok. nr.2211)        (Balsojums: par-88, pret-3, atturas-0)
                         Deputāti: Andrejs Klementjevs, Valērijs Agešins, Aleksejs Vidavskis, Ivans Ribakovs, Jānis Jurkāns, Boriss Cilevičs, Igors Solovjovs, Vitālijs Orlovs, Aleksandrs Golubovs, Oļegs Deņisovs
42.         Lēmuma projekts Par Vitālija Orlova ievēlēšanu Saeimas Pieprasījumu komisijā (Lēm. proj. reģ. nr.321)
                        (Dok. nr.2211)        (Balsojums: par-87, pret-1, atturas-1)
                         Deputāti: Andrejs Klementjevs, Valērijs Agešins, Aleksejs Vidavskis, Ivans Ribakovs, Jānis Jurkāns, Boriss Cilevičs, Igors Solovjovs, Vitālijs Orlovs, Aleksandrs Golubovs, Oļegs Deņisovs
43.         Lēmuma projekts Par Alekseja Vidavska atsaukšanu no Saeimas Pieprasījuma komisijas (Lēm. proj. reģ. nr.322)
                        (Dok. nr.2212)        (Balsojums: par-89, pret-0, atturas-1)
                         Deputāti: Andrejs Klementjevs, Valērijs Agešins, Aleksejs Vidavskis, Ivans Ribakovs, Jānis Jurkāns, Boriss Cilevičs, Igors Solovjovs, Vitālijs Orlovs, Aleksandrs Golubovs, Oļegs Deņisovs
44.         Lēmuma projekts Par Alekseja Vidavska ievēlēšanu Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijā (Lēm. proj. reģ. nr.323)
                        (Dok. nr.2212)        (Balsojums: par-88, pret-0, atturas-1)
                         Deputāti: Andrejs Klementjevs, Valērijs Agešins, Aleksejs Vidavskis, Ivans Ribakovs, Jānis Jurkāns, Boriss Cilevičs, Igors Solovjovs, Vitālijs Orlovs, Aleksandrs Golubovs, Oļegs Deņisovs
45.         Lēmuma projekts Par deputāta Dzintara Jaundžeikara atsaukšanu no Saeimas Ārlietu komisijas (Lēm. proj. reģ. nr.324)
                        (Dok. nr.2213)        (Balsojums: par-88, pret-1, atturas-0)
                         Deputāti: Oskars Kastēns, Ainārs Šlesers, Andrejs Naglis, Dzintars Jaundžeikars, Dainis Turlais, Ēriks Jēkabsons, Anta Rugāte, Jevgenija Stalidzāne, Inese Šlesere, Ainars Baštiks, Ērika Zommere, Anatolijs Mackevičs, Pāvels Maksimovs
46.         Lēmuma projekts Par deputāta Dzintara Jaundžeikara ievēlēšanu Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijā (Lēm. proj. reģ. nr.325)
                        (Dok. nr.2214)        (Balsojums: par-87, pret-0, atturas-0)
                         Deputāti: Oskars Kastēns, Ainārs Šlesers, Andrejs Naglis, Dzintars Jaundžeikars, Dainis Turlais, Ēriks Jēkabsons, Anta Rugāte, Jevgenija Stalidzāne, Inese Šlesere, Ainars Baštiks, Ērika Zommere, Anatolijs Mackevičs, Pāvels Maksimovs
47.         Lēmuma projekts Par deputāta Oskara Kastēna atsaukšanu no Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas (Lēm. proj. reģ. nr.326)
                        (Dok. nr.2215)        (Balsojums: par-85, pret-1, atturas-1)
                         Deputāti: Oskars Kastēns, Ainārs Šlesers, Andrejs Naglis, Dzintars Jaundžeikars, Dainis Turlais, Ēriks Jēkabsons, Anta Rugāte, Jevgenija Stalidzāne, Inese Šlesere, Ainars Baštiks, Ērika Zommere, Anatolijs Mackevičs, Pāvels Maksimovs
48.         Lēmuma projekts Par deputāta Oskara Kastēna ievēlēšanu Saeimas Ārlietu komisijā (Lēm. proj. reģ. nr.327)
                        (Dok. nr.2216)        (Balsojums: par-85, pret-3, atturas-0)
                         Deputāti: Oskars Kastēns, Ainārs Šlesers, Andrejs Naglis, Dzintars Jaundžeikars, Dainis Turlais, Ēriks Jēkabsons, Anta Rugāte, Jevgenija Stalidzāne, Inese Šlesere, Ainars Baštiks, Ērika Zommere, Anatolijs Mackevičs, Pāvels Maksimovs
49.         Lēmuma projekts Par deputāta Paula Kļaviņa atsaukšanu no Saeimas Nacionālās drošības komisijas (Lēm. proj. reģ. nr.328)
                        (Dok. nr.2217)        (Balsojums: par-39, pret-29, atturas-21)
                         Deputāti: Oskars Kastēns, Ainārs Šlesers, Andrejs Naglis, Dainis Turlais, Ēriks Jēkabsons, Anta Rugāte, Jevgenija Stalidzāne, Inese Šlesere, Ainars Baštiks, Ērika Zommere, Anatolijs Mackevičs, Pāvels Maksimovs
54.         1. Likumprojekts "Par Tigrana Avetjana atzīšanu par Latvijas pilsoni". (Reģ. nr.677)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.2135, 2135A)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)
                         Pilsonības likuma izpildes komisija
55.         Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par sapulcēm, gājieniem un piketiem"" (Reģ. nr.721)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.2203)        (Balsojums: par-71, pret-20, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
56.         Likumprojekts Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli" (Reģ. nr.713)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.2195)        (Balsojums: par-77, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
57.         Likumprojekts Grozījumi likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās (Reģ. nr.705)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.2187)        (Balsojums: par-79, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
58.         Likumprojekts Grozījumi likumā "Par dabas resursu nodokli" (Reģ. nr.706)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.2188)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
59.         Likumprojekts Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likums (Reģ. nr.709)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.2191)        (Balsojums: par-84, pret-1, atturas-0)
                         Ministru kabinets
Sēde beigusies 15:51!!!